Zarządzanie zmianami i technologią oprogramowania w przemyśle spożywczym

| Technika

Niezależnie od tego, czy to się nam podoba czy nie, przemysł spożywczy zmienia się w sposób, który wyraźnie odczuwamy jako konsumenci. Czy oznacza to trudne wyzwanie, czy odwrotnie – ekscytujące możliwości dla zespołów produkcyjnych? W artykule zbieramy doświadczenia kilku wiodących firm z branży spożywczej, aby pokazać, jak można osiągnąć zwinny i zrównoważony biznes.

Zarządzanie zmianami i technologią oprogramowania w przemyśle spożywczym

Innowacja. Cyfryzacja. zrównoważony rozwój

Wszyscy żyjemy w dynamicznych czasach. Jako konsumenci doświadczamy zarówno przyjemnych niespodzianek, jak i frustrujących ograniczeń. Dziś cieszymy się np. nowymi, kreatywnymi napojami, ale jutro możemy zatęsknić za swoją ulubioną restauracją, przeglądając pyszne menu w Internecie. Coraz częściej jemy mniej mięsa, mniej cukru lub wybieramy, gdy tylko to możliwe, produkty regionalne i ekologiczne. Warto śledzić nowe trendy konsumenckie, a nawet starać się je wyznaczać.

Jak te zmiany są odczuwane przez zespoły odpowiedzialne za produkcję w przemyśle spożywczym? Jako ich członkowie prawdopodobnie doświadczacie zakłóceń w łańcuchu dostaw – od ograniczonego dostępu do składników aż po trudności z docieraniem do konsumentów. Możecie nie odzyskiwać opakowań zwrotnych, które zostały zatrzymane w systemach zakłóconych przez pandemię. Być może również wysoki odsetek ludzi w waszym zespole pracujących z domu wpływa na zdolności produkcyjne? Poza tym nie możemy zapomnieć o zmianach klimatycznych, które zapoczątkowały pytania o ślad CO2 każdej działalności. Inicjatywy w zakresie oszczędzania energii są świetne, ale czy ich pozytywny wpływ na środowisko jest wystarczająco dobry?

Przemysł spożywczy wypracował już wiele zbiorowych podejść, aby pomóc w radzeniu sobie ze zmianami. Standardy, takie jak ISO 22000 czy ISO 50001, prowadzą zespoły produkcyjne do codziennego doskonalenia w zakresie zapewnienia jakości, bezpieczeństwa żywności i optymalizacji konsumpcji. Firmy produkcyjne, integratorzy systemów i producenci maszyn już teraz są nastawieni na zmiany, a ostatnia fala wyzwań nie pozostała długo bez odpowiedzi. Wydaje się, że dążenie do pokonania dzisiejszych wyzwań jest czymś naturalnym, ale najbardziej niesamowite rzeczy dzieją się, gdy liderzy zmieniają swoją wizję. To oni dostrzegają dzisiejsze możliwości jako większe niż kiedykolwiek. Transformacja. Co jeszcze?

Spójrzmy, dlaczego nasza branża dojrzała do transformacji.

Innowacyjność można bez trudu zaobserwować na sklepowej półce z żywnością. Wystarczy spojrzeć na różnorodność produktów, składników, opakowań i ogólnych doświadczeń konsumentów. Procesy przemysłowe również są przedmiotem optymalizacji i przełomowych nowości. Całe modele biznesowe ulegają zmianie, ponieważ do nowych klientów kierowane są nowe produkty za pośrednictwem nowych kanałów dostaw.

Szczególnie duże zmiany niesie ze sobą trend cyfryzacji. Sama w sobie nie jest ona celem transformacji, ale czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych. Całe łańcuchy dostaw mogą stać się bardziej płynne dzięki bezpiecznej integracji ludzi, produkcji i systemów zarządzania.

Zrównoważony rozwój stanowi główną motywację do transformacji w przemyśle spożywczym. Przed ludzkością stoi poważna i krytyczna misja przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Zrównoważony rozwój jest coraz szybciej rozwijaną koncepcją, coraz szerzej zakotwiczoną w strategiach zarówno dużych, jak i małych firm produkcyjnych.

Przemysł spożywczy podąża drogą transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Innowacje i cyfryzacja mogą pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju z maksymalnym skutkiem. Jakie są rzeczywiste doświadczenia związane z dążeniem do realizacji tych celów? Jak pociągnąć za sobą cały zespół? Jak łatwo unikać kosztownych błędów?

Liderzy jako nauczyciele

Transformacja w kierunku innowacyjnej, scyfryzowanej, a przede wszystkim zrównoważonej produkcji to niekończąca się opowieść. "Zmiana" pozostaje dla wielu wciąż abstrakcyjnym pojęciem – to szlak wybrukowany wieloma przekształceniami i nauką (patrz rys. 1). W miarę planowania i projektowania swojej podróży krok po kroku zbliżasz się do szczytu góry. Tak wygląda nasze rzeczywiste doświadczenie we współpracy z wiodącymi producentami wyrobów spożywczych. W poniższych przykładach, wraz z innymi czynnikami sukcesu, w łatwiejszą i przyjemniejszą ścieżkę transformacji została zaangażowana platforma oprogramowania zenon.

 
Rys. 1. Platforma zenon wnosi wartości zarówno na każdym kroku podejmowanych działań, jak i do całej podróży transformacyjnej

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przemysł spożywczy podąża drogą transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju

Przykład I – analiza i zbieranie danych

W ramach ciągłego doskonalenia wydajności linii pakowania pewien globalny producent zastanawiał się nad wyzwaniami, z którymi borykał się jego zespół w hali produkcyjnej. Przestarzały system zbierania i analizy danych osiągnął kres swojej żywotności. Pracownicy nie mogli wdrożyć nowych pomysłów na usprawnienia, ani czerpać korzyści z większej ilości danych z uzyskanych z maszyn. Zautomatyzowane gromadzenie informacji, ograniczenie ręcznego wprowadzania danych i precyzyjne analizy były jedynie marzeniem.

W fazie inicjacji projektu pierwszy krok został zaprojektowany w zgodzie ze strategią firmy i standardami efektywności. Wiodący europejski zespół, integrator systemu oraz specjaliści z firmy COPA-DATA przystąpili do realizacji projektu z jasno określonymi celami, zasobami i harmonogramem. Taka konfiguracja zarządzania przedsięwzięciem okazała się niezwykle wartościowa. Po pierwsze, projekt pilotażowy stał się łatwy do zarządzania i prosty w realizacji. Po drugie, koszty utrzymano na rozsądnym poziomie. Po trzecie, wyniki potwierdziły oczekiwania. Platforma programowa zenon pomogła we wdrożeniu modułowego podejścia, umożliwiając wybór tylko niezbędnych usług programowych. Interdyscyplinarny zespół i dobra komunikacja zapewniły optymalne połączenie systemów automatyzacji i technologii IT.

Zbliżając się do końca, projekt pilotażowy przyniósł jeszcze jedno wyzwanie. Mimo jakościowego ukierunkowania na poprawę OEE opartą na danych, kluczowe osoby, dla których zaprojektowano system wydajności linii, czuły się niezaangażowane i wykazywały niski poziom akceptacji. Tę sytuację udało się przezwyciężyć przez poprawę użyteczności w oparciu o ich cenny wkład. Elastyczność systemu zenon, w połączeniu z kompetencjami integratora systemu, zapewniła osiągnięcie tego kluczowego kamienia milowego.

Rozwiązanie w zakresie wydajności linii produkcyjnych zostało z powodzeniem wdrożone przez europejski zespół. Ich podróż była kontynuowana przez wdrożenie w europejskich zakładach firmy. Krok po kroku, rozwiązanie rozwijało się o nowe raporty efektywności i inne rozszerzenia funkcjonalne. zenon zaprojektowano z myślą właśnie o tego typu zwinnych wdrożeniach. Platforma utrzymuje otwarte możliwości z przyszłościową orientacją na wizję doskonałości operacyjnej i innowacyjności procesów po stronie użytkownika końcowego.

Przykład II – globalna jakość

Przejdźmy teraz do innego przykładu związanego z wiodącym światowym producentem. Mimo heterogenicznych technologii operacyjnych na różnych kontynentach, chciał on wdrożyć wspólny globalny system jakości. Głównym założeniem było oparcie się na wartości danych produkcyjnych. Za pomocą automatycznych algorytmów obliczeniowych można było w czasie rzeczywistym zażądać licznych pomiarów jakości, jak w rozszerzonym systemie HACCP.

Faza weryfikacji koncepcji i faza pilotażowa potwierdziły wykonalność rozwiązania w oparciu o platformę programową zenon. Kluczowe znaczenie miały wysoki poziom łączności z przemysłowymi źródłami danych, zaawansowane mechanizmy przetwarzania danych i wygoda integracji. Podróż ku dojrzałemu rozwiązaniu kontynuowano przez osiągnięcie kluczowych kamieni milowych po drodze. Wśród nich na pierwszy plan wysunęła się wydajność przetwarzania danych. Co więcej, zapotrzebowanie na szybkie i niezawodne wdrożenie znalazło swoje rozwiązanie w zautomatyzowanej technologii inżynieryjnej zenon. Trzecim kluczowym osiągnięciem koncepcyjnym była możliwość integracji oprogramowania zenon z różnymi implementacjami MES innych firm.

Bliska współpraca między globalnymi i lokalnymi zespołami produkcyjnymi, firmą COPA-DATA oraz lokalnymi integratorami systemów usprawniły całą podróż w kierunku prognozowanego rozwiązania. Zwinne podejście do cyfrowej transformacji pozwoliło na kreatywność zespołu, jednocześnie doskonaląc wdrożenie platformy programowej zenon. Dzięki temu globalny lider zachowuje spójność ze swoją wizją jakości produktu i satysfakcji klienta na wszystkich kontynentach.

Przykład III – neutralizacja śladu węglowego

Trzeci przykład rzuca światło na zrównoważony rozwój.

Pewna firma piwowarska dążyła do osiągnięcia neutralnego śladu CO2. Ramy normy ISO 50001 i związanej z nią certyfikacji nie polegają jednak na wyznaczaniu konkretnych celów w zakresie oszczędności energii. Chodzi raczej o prowadzenie zespołu produkcyjnego przez proces zdobywania umiejętności, które umożliwiają ciągłą optymalizację zużycia energii. W sposób iteracyjny, podobnie jak w trakcie transformacji, kierownik zarządzający energią i jego współpracownicy wciąż tworzą i wdrażają nowe pomysły, sprawdzają wyniki i realizują dalsze kroki. Dostępność danych o zużyciu energii przez różnych odbiorców na odpowiednim poziomie szczegółowości jest niezbędna. Wybrane przez integratora systemu oprogramowanie zenon pojawiło się, aby połączyć różne urządzenia pomiarowe i produkcyjne. Wszystkie dane gromadzi się tu teraz centralnie, wyświetla, przetwarza, archiwizuje i dalej wykorzystuje w raportach dotyczących zarządzania danymi energetycznymi. Istniejące mierniki i czujniki są kontekstualizowane w ramach krajobrazu produkcyjnego i aktywnych procesów.

W naszym przykładzie istnieje wiele innych kluczowych kamieni milowych: powszechne wykorzystanie zmiennych procesowych (np. temperatury, stanów roboczych), wykrywanie szczytów zużycia, wymiana danych z innymi systemami zakładu, silne zaangażowanie użytkowników, kreatywne zróżnicowanie raportów energetycznych, korelacja OEE i zużycia. Każdy krok bazuje na wcześniejszych doświadczeniach, przynosząc wyraźne korzyści i naukę. Tak właśnie działa zespół produkcyjny mający certyfikat ISO 50001. Platforma programowa zenon po prostu zmniejsza koszty elastyczności i maksymalizuje swobodę działania. Podróż w kierunku optymalnego zrównoważonego rozwoju pozostaje nadal sprawna i przyjemna.

Twoje oprogramowanie do transformacji

Jak widać w powyższych przykładach, transformacja pozostaje podróżą animowaną przez inspirującą wizję, zakotwiczoną w strategii biznesowej. Jednym z kluczowych sekretów osiągnięcia sprawnej drogi jest sposób, w jaki zespoły produkcyjne tworzą ramy pozwalające na zwinne wdrożenie. Zbyt duży krok może być kosztowny, trudny do zarządzania, a nawet zakończyć się zejściem ze ścieżki. Z kolei za mały może przynieść nieprzekonujące korzyści lub spowolnić całą podróż.

Kolejnym sekretem udanej transformacji jest technologia oprogramowania wykorzystywana w tych rozwiązaniach.

Patrząc na rysunku 1, widzimy, że jeśli chodzi o planowanie każdego kamienia milowego wraz z wynikiem (np. zwrotem z inwestycji), platforma programowa zenon zapewnia maksymalną elastyczność dzięki modułowym usługom i koncepcjom. Wystarczy wybrać potrzebne składniki oprogramowania. Musimy jednak upewnić się, że korzyści, które chcemy osiągnąć, są widoczne dla wszystkich zainteresowanych stron – i przygotować wszystkie następne kroki, z ich pełnym wsparciem. W każdej fazie trzeba zachować elastyczność, aby zbudować zespoły projektowe o odpowiednich kompetencjach, dopasowanych celach i harmonogramach.

Platforma zenon upowszechnia technologie cyfryzacji. Oznacza to, że krzywe uczenia się są ulepszone, a postępy przyspieszone. Zyskiem jest swoboda w ograniczaniu barier organizacyjnych i technicznych. Dodatkowo można połączyć oprogramowanie zenon z dowolnym sprzętem lub innymi systemami, działającymi na miejscu lub w chmurze. Twój zespół będzie czuł się wspierany w poszukiwaniu najlepszych ścieżek do realizacji wspólnej wizji.

Ramy Plan-Do-Check-Act (planuj-wykonaj-kontroluj-działaj), nakreślone w normach ISO, są naturalnym towarzyszem w całej podróży transformacyjnej. Na każdym kroku ludzie uczą się wartości danych produkcyjnych oraz tego, jak wykorzystać cyfryzację i innowacje do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Zawsze mogą czuć się gotowi na to, co przyniesie przyszłość.

Niezależnie od tego, czy dążysz do elastyczności i jakości produkcji, do cyfryzacji czy do osiągania celów zrównoważonego rozwoju, umieszczenie platformy programowej zenon w centrum operacji produkcyjnych pomoże Ci z łatwością pozostać na właściwej drodze.

Platforma zapewnia rozszerzalną, elastyczną i otwartą infrastrukturę cyfrową. Dlatego całkowity koszt posiadania (TCO) pozostaje na niskim poziomie i przynosi korzyści przez wiele lat. Zyski z najnowszych technologii OT/IT mogą stale rosnąć z każdą wersją zenon. Dodatkowo u Twojego boku w czasie całej podróży stoi wykwalifikowany, międzynarodowy zespół COPA-DATA i doświadczona społeczność Partner Community.

Transformacja jest już rzeczywistością – zarówno dla konsumentów, jak i producentów żywności. Przy odpowiednim podejściu i technologii transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju staje się nawet łatwiejsza, niż to się wydaje.

Wspólnie kształtujemy lepszą przyszłość. Podziel się z nami doświadczeniami ze swojej podróży, wysyłając wiadomość na adres: fnb@copadata.com. Jeśli zaś chcesz dowiedzieć się więcej o przedstawionych przykładach, obejrzyj też filmy na naszym blogu: https://blog.copadata.com/tag/food-beverage

 

Emilian Axinia Industry Manager ds. Przemysłu Spożywczego w firmie COPA-DATA
https://www.linkedin.com/in/emilianaxinia

COPA-DATA Polska
www.copadata.com