Automatyka przeciwpowodziowa - dlaczego warto zainwestować w systemy bezpieczeństwa?

| Technika

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o powodziach, które niszczą miasta, wioski i ciągi komunikacyjne w Europie, powodując straty materialne i ludzkie. W Polsce również nie brakuje takich sytuacji. Przypominają nam one o konieczności zabezpieczenia swojego domu lub firmy przed skutkami wodnego kataklizmu. Warto zatem zastanowić się, jakie zagrożenia wynikają z braku ochrony przeciwpowodziowej i jakie korzyści niesie ze sobą inwestycja w odpowiednie systemy bezpieczeństwa.

Automatyka przeciwpowodziowa - dlaczego warto zainwestować w systemy bezpieczeństwa?

Zagrożenia wynikające z braku ochrony przeciwpowodziowej w budynkach mieszkalnych i firmach są ogromne. Powódź może spowodować zalanie garaży i piwnic, zniszczenie elewacji, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitą utratę mienia. Woda, która dostanie się do budynku, jest również w stanie uszkodzić instalacje elektryczne, co może prowadzić do poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi.

Korzyści z systemu

W tej sytuacji inwestycja w system bezpieczeństwa przeciwpowodziowego może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim, pozwala na zapewnienie ochrony mieszkańcom lub pracownikom firmy. Systemy te są w stanie wykryć zagrożenie powodziowe i uruchomić odpowiednie działania, co pozwala na szybką reakcję i zminimalizowanie szkód właściwie do zera.

Ponadto tego rodzaju inwestycja może przyczynić się do zwiększenia wartości nieruchomości. W efekcie budynek staje się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych kupujących lub najemców, którzy szukają obiektów zabezpieczonych przed skutkami „wielkiej wody”.

Inwestycja w systemy przeciwpowodziowe może również przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z naprawą szkód. Gdy brakuje takiego systemu, koszty przywrócenia stanu wyjściowego mogą być ogromne – czasem nawet przekraczają wartość nieruchomości. Dzięki jego zainstalowaniu wydatki są minimalizowane, co pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu.

Zapora bezobsługowa

Zeneris Projekty stał się właśnie wyłącznym partnerem w Polsce firmy JaP-Jacina. Czeski podmiot to ekspert w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. W jego ofercie na uwagę zasługuje przede wszystkim bezobsługowa i automatyczna zapora chroniąca wjazdy do garaży parkingów podziemnych. System uruchamia się w niej samodzielnie, podnosząc zaporę i zapobiegając wlewaniu się wody do podziemia. Co istotne – aby włączyć zaporę, nie jest potrzebne zasilanie elektryczne ani żadna interwencja człowieka.

Jeśli Twoja nieruchomość (blok mieszkalny, osiedle, biurowiec, pasaż usługowy) potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – Zeneris Projekty zaprasza do kontaktu!


Zeneris Projekty
zenerisprojekty.pl