Rafako wykona instalację odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice

| Gospodarka Artykuły

Rafako podpisało umowę z Elektrownią Kozienice na budowę instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną. Będzie ona wykorzystywana do oczyszczania z niebezpiecznych tlenków azotu spalin z pięciu węglowych bloków energetycznych o łącznej mocy 1,125GW.

Rafako wykona instalację odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice

Inwestycja, której koszt to 191,5 mln zł będzie realizowana w pięciu etapach w latach 2012 - 2016.