Branża produkcyjna głównym użytkownikiem robotów

| Gospodarka Artykuły

Według IDC wartość rynku robotów oraz powiązanych usług w Europie Środkowej i Wschodniej w 2016 roku przekroczyła 2 mld dolarów, z czego 1,2 mld dolarów stanowiły wydatki na sprzęt, zaś ponad 0,5 mld koszty usług, takich jak między innymi szkolenia, wdrożenia sprzętu, integracja systemu oraz konsultacje. W 2020 wartość ta prawie się podwoi.

Branża produkcyjna głównym użytkownikiem robotów

W minionym roku największymi odbiorcami robotów były trzy gałęzie gospodarki - branża produkcyjna (64%), w której roboty używano głównie do montażu, spawania i malowania, przemysł surowcowy (16%) i służba zdrowia (6%). W przyszłości podział ten najprawdopodobniej znacząco się nie zmieni.

Roboty upowszechniają się przede wszystkim dzięki postępowi technologii umożliwiającemu rozszerzenie zakresu ich zastosowań. Drugi ważny czynnik to rosnąca potrzeba automatyzacji produkcji jako sposobu zmniejszania kosztów.