Do 2020 roku miliony robotów przemysłowych zrewolucjonizują fabryki na całym świecie

| Gospodarka Artykuły

Międzynarodowa Federacja Robotyki szacuje, że liczba robotów przemysłowych pracujących na całym świecie wzrośnie z około 1,828 mln sztuk na koniec 2016 roku do 3,053 mln jednostek w roku 2020. Oznacza to średnioroczną stopę wzrostu wynoszącą 14% w okresie 2018-2020. Szacuje się, że w Australii i Azji w 2017 roku liczba robotów wzrośnie o 16%, o 9% w obu Amerykach i o 7% w Europie. Od 2016 roku największa liczba robotów przemysłowych działa w Chinach - w 2020 roku będzie to około 950300 sztuk, czyli znacznie więcej niż w Europie - 611700 sztuk.

Do 2020 roku miliony robotów przemysłowych zrewolucjonizują fabryki na całym świecie

Japońskie zasoby robotów w okresie 2018-2020 wzrosną nieznacznie. Około 1,9 mln robotów będzie w 2020 roku pracować w całej Azji - to liczba niemal równa światowym zasobom w roku 2016.

Obecnie najsilniejszy wzrost w zakresie robotyzacji ma miejsce w Azji. Jest on napędzany przez Chiny, czyli światowy rynek numer jeden. Szacuje się, że w 2017 r. liczba instalacji robotów w regionie Azji i Australii wzrośnie o 21%. Dostawy robotów w obu Amerykach wzrosną o 16%, a w Europie o 8%. Szersze wykorzystywanie robotów jest odpowiedzią na szybsze cykle koniunkturalne i wymóg większej elastyczności produkcji, dostosowanej do potrzeb klienta we wszystkich sektorach przemysłowych. Nowe generacje robotów przemysłowych utorują drogę do coraz bardziej elastycznej automatyzacji.

Pięć największych rynków robotów przemysłowych na świecie

Od 2016 r. na świecie funkcjonuje pięć głównych rynków, które reprezentują 74% globalnej sprzedaży - to Chiny, Korea Południowa, Japonia, Stany Zjednoczone i Niemcy. Chiny znacząco wzmocniły swoją pozycję lidera i mają 30-procentowy udział w rynku światowym. Ze sprzedażą około 87 tys. robotów przemysłowych Chiny zbliżyły się do łącznej wielkości sprzedaży w Europie i obu Amerykach - 97300 sztuk. Chińscy dostawcy nadal zwiększają swój udział w rynku rodzimym - do 31% w roku 2016.

Drugim co do wielkości rynkiem na świecie jest Korea Południowa. Dzięki znacznym inwestycjom w roboty dokonywanym przez przemysł elektroniczny roczna sprzedaż znacznie wzrosła - w 2016 r. sprzedano około 41400 sztuk. To wzrost o 8% w porównaniu do roku 2015. Korea Południowa ma najwyższy poziom gęstości robotyzacji na świecie - w roku 2016  w przemyśle wytwórczym działało około 630 robotów na 10 tys. pracowników. Korea jest liderem w produkcji ekranów LCD i pamięci.

Sprzedaż robotów w Japonii wzrosła o 10% do około 38600 sztuk (2016), osiągając najwyższy poziom od roku 2006 (37400 sztuk). Japonia jest dominującym producentem robotów. Od 2010 r. zwiększyły się zdolności produkcyjne japońskich dostawców i produkcja wzrosła ponad dwukrotnie, z 73900 sztuk w roku 2010 do 152600 sztuk w 2016 (52% światowych dostaw).

W Stanach Zjednoczonych w 2016 r. liczba instalacji robotów wzrosła o 14% do poziomu 31400 jednostek. Motorem wzrostu od 2010 r. była tendencja do automatyzacji produkcji dla wzmocnienia konkurencyjności amerykańskiego przemysłu na rynkach zagranicznych. W roboty inwestowano w celu utrzymania produkcji w kraju, a w niektórych przypadkach w celu przywrócenia krajowej produkcji, wcześniej przemieszczonej za granicę. Ze względu na obserwowany dynamiczny rozwój gęstość robotyzacji w Stanach Zjednoczonych znacznie wzrosła, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym. Z wynikiem 1261 zainstalowanych robotów na 10 tys. pracowników Stany Zjednoczone zajęły w 2016 r. drugie miejsce po Korei. Większość robotów w USA to maszyny importowane z Japonii, Korei i Europy.

Piątym co do wielkości rynkiem robotów na świecie, i zdecydowanie największym w Europie, są Niemcy. Roczne dostawy maszyn oraz liczba eksploatowanych robotów przemysłowych w 2016 r. stanowiły odpowiednio 36 i 41% całego rynku europejskiego. W 2016 r. liczba sprzedawanych robotów wzrosła nieznacznie - do 20039 sztuk w porównaniu z rokiem 2015 (19945 jednostek).

Roczne, globalne dostawy robotów przemysłowych w latach 2008-2016 i 2017-2020

źródło: International Federation of Robotics

Zobacz również