Rynek robotów współpracujących - 950 mln dolarów w 2024 roku

| Gospodarka Artykuły

Wartość światowego rynku robotów współpracujących, czyli maszyn, które dzięki zaimplementowanym w nich specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym mogą na jednym stanowisku pracować ramię w ramię z człowiekiem (bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń), w ciągu dekady wzrośnie nawet dziesięciokrotnie. Firma Transparency Market Research przewiduje, że zwiększy się ona ze 116 mln dolarów w 2016 roku do 950 mln dolarów w roku 2024.

Rynek robotów współpracujących - 950 mln dolarów w 2024 roku

Oznaczać to będzie średni coroczny wzrost o 30%. W takim samym tempie, jak cały rynek, będzie również wzrastał segment robotów o udźwigu powyżej 10 kg. Pod względem geograficznym wciąż ważną rolę odgrywać będzie Europa. W 2024 roku udział segmentu europejskiego w całkowitym rynku robotów współpracujących sięgnie 34%.

Zobacz również