Globalne wydatki na robotykę zwiększą tempo wzrostu

| Gospodarka Artykuły

Najnowsze analizy firmy IDC przewidują, że światowe wydatki związane z robotyką, w tym środki przeznaczane na sprzęt, oprogramowanie i usługi związane z robotami i automatami, osiągną w 2017 roku 97,2 mld dolarów, co oznacza wzrost o 17,9% w stosunku do roku 2016. IDC prognozuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat wartość środków przeznaczanych na robotyzację będzie bardzo szybko rosnąć i w 2021 roku sięgnie poziomu 230,7 mld dolarów, co daje średnią stopę wzrostu CAGR równą 22,8%.

Globalne wydatki na robotykę zwiększą tempo wzrostu

- Konwergencja w zakresie robotyki, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego wpływa na rozwój nowej generacji inteligentnych robotów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i konsumenckich. Powstają roboty o coraz szerszych możliwościach, takich jak łatwość obsługi, autodiagnoza, zerowy czas przestojów, samouczenie i adaptacja oraz interakcje kognitywne, i prowadzą do coraz szerszego zaakceptowania robotyki w przemyśle oraz umożliwiają nowe zastosowania w opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach, edukacji czy handlu detalicznym - mówił Jing Bing Zhang z IDC.

Największymi nabywcami produktów i usług z dziedziny robotyki pozostaną nadal sektory produkcji i przetwórstwa. Wydatki na robotyzację 2017 roku wyniosły w tych obszarach odpowiednio 30,5 mld oraz 24,1 mld dolarów. W okresie prognozy te dwie branże będą generować ponad połowę wszystkich wydatków na robotykę. Przemysł pozyskiwania zasobów, w tym górnictwo, wydobycie ropy naftowej i gazu, a także rolnictwo, będzie w 2017 r. trzecim co do wielkości rynkiem robotyki, a globalne wydatki wyniosą tu blisko 9 mld dolarów. Najbardziej dynamiczny wzrost wydatków w latach 2016-2021 wystąpi w obszarze edukacji (CAGR 71,9%), handlu detalicznego (CAGR 51,3%), budownictwa (CAGR 38,3%), handlu hurtowego (CAGR 37,2%) oraz ubezpieczeń (CAGR 36,3%).

Jeżeli chodzi o konkretne przypadki zastosowań, to niemal jedna czwarta globalnych wydatków związanych z robotyzacją dotyczyć będzie w okresie prognozy operacji w przemyśle wytwórczym, takich jak montaż, spawanie oraz malowanie. Ponad 15% dotyczyć będzie podstawowego procesu w przetwórstwie, czyli mieszania. Kolejnym zastosowaniem, na który przypadnie duża część inwestycji, będą operacje związane z pakowaniem wyrobów. Przypadki użycia, w zakresie których wydatki w latach 2016-2021 wzrosną najszybciej, to między innymi operacje przenoszenia ładunków masowych (CAGR 71,6%), pomoc edukacyjna (CAGR 68,3%) i dostawy do klientów (CAGR 60,6%).

W ujęciu geograficznym region Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) będzie odpowiadał za ponad połowę wszystkich wydatków na robotykę zarówno w bieżącym roku (51,5 mld dolarów), jak i w całym okresie prognozy. Japonia będzie w 2017 r. drugim co do wielkości wydatków regionem - 14,3 mld dolarów, następne będą Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia - odpowiednio 13,6 mld oraz 10,1 mld dolarów. Przewiduje się, że pod koniec pięcioletniego okresu USA przesunie się na drugą pozycję. Najbardziej dynamicznym wzrostem wydatków charakteryzować się będzie Ameryka Łacińska (CAGR 26,5%), region Azji i Pacyfiku bez Japonii (CAGR 25,2%) i USA (CAGR 24,1%).

źródło: DigiTimes

Zobacz również