Wykorzystanie robotów w Wielkiej Brytanii spada poniżej średniej światowej

| Gospodarka Artykuły

Wielka Brytania spadła poniżej globalnej średniej dotyczącej wykorzystywania robotów przemysłowych - stała się jedynym krajem z grupy G7 znajdującym się na takiej pozycji. Dane opublikowane przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) pokazują, że w Wielkiej Brytanii w 2016 r. było 71 robotów na 10 tys. osób zatrudnionych w przemyśle wytwórczym, co oznacza wartość poniżej średniej światowej, która wynosi 74. Wielka Brytania znalazła się zatem na 22 pozycji za krajami takimi, jak Słowenia - 137 robotów na 10 tys. pracowników, Słowacja - 135 i Czechy - 101.

Wykorzystanie robotów w Wielkiej Brytanii spada poniżej średniej światowej

Największy na świecie użytkownik robotów przemysłowych, Korea Południowa, miał w 2016 r. 631 robotów na każde 10 tys. osób zatrudnionych w sektorze produkcyjnym, wyprzedzając Singapur z liczbą 488, Niemcy - 309, Japonię - 303, Szwecję - 223, Danię - 211 i Stany Zjednoczone - 189. W czasie gdy globalna przeciętna gęstość robotyzacji wzrosła z 66 robotów na 10 tys. w roku 2015 do 74 w 2016, Wielka Brytania pozostała pod tym względem na niezmienionym poziomie 71, co po raz pierwszy przesunęło ją poniżej średniej globalnej.

Wielka Brytania została też prawdopodobnie w 2017 r. wyprzedzona przez Chiny, w których gęstość robotyzacji wzrosła z 25 w 2013 roku do 68 w roku 2016, co dało Chinom 23 pozycję. Chiński rząd zamierza uczynić z tego kraju jeden z dziesięciu najbardziej zautomatyzowanych krajów na świecie, przy docelowej gęstości robotyzacji wynoszącej 150.

Europa wciąż jest regionem o najwyższej średniej gęstości robotyzacji, mając 99 robotów na 10 tys. pracowników. Następny w kolejności jest obszar obu Ameryk z gęstością wynoszącą 84, a dalej Azja - 63. Azja jest przy tym najszybciej rozwijającym się regionem ze średnią roczną stopą wzrostu wynoszącą 9% w latach 2010-2016, w porównaniu do 7-procentowego wzrostu notowanego w obu Amerykach i 5% w Europie.

W 2016 r. za 41% wszystkich robotów przemysłowych kupowanych w Europie odpowiadały Niemcy, dostarczając jednocześnie 36% robotów sprzedawanych w regionie.

We Francji na 10 tys. zatrudnionych przypadają 132 roboty, co oznacza, że ​​zajmuje ona 18 miejsce na świecie. Jest ponad średnią światową wynoszącą 74 roboty, ale za innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, takimi jak Szwecja (223), Dania (211) Włochy (185) i Hiszpania (160). Jak twierdzi IFR, dzięki decyzjom nowego rządu Francja odzyskuje konkurencyjność w sektorze produkcyjnym, a liczba zrobotyzowanych stanowisk w ubiegłym roku zwiększyła się o około 10%. W latach 2018-2020 przewiduje się we Francji średnią roczną stopę wzrostu w tym zakresie na poziomie 5-10%.

21 krajów z największą liczbą robotów przemysłowych zainstalowanych na 10 000 pracowników produkcyjnych w 2016 r. (źródło: IFR)
Kraje, w których gęstość robotów była niższa niż średnia światowa w 2016 r. Wielka Brytania na 22 miejscu prawdopodobnie została już wyprzedzona przez Chiny. (źródło: IFR)

Od 2010 r. największą na świecie gęstością robotów przemysłowych poszczycić się może Korea Południowa. W 2016 r. miała 631 robotów na 10 tys. pracowników - ponad osiem razy więcej niż wynosi średnia światowa. Duża liczba robotów instalowana jest w szczególności w przemyśle elektrycznym i elektronicznym oraz motoryzacyjnym.

Z kolei Japonia jest światowym liderem w produkcji robotów przemysłowych, wytwarzając w 2016 r. rekordowe 153 tys. maszyn. Japońscy producenci odpowiadają za 52% światowej podaży robotów przemysłowych.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również