Przyszłość rynku elektrycznych pomp zatapialnych

| Gospodarka Artykuły

Według Transparency Market Research wartość globalnego rynku elektrycznych pomp zatapialnych zwiększy się w latach 2016-2022 z 12 do ponad 16 mld dolarów, co oznaczać będzie średni wzrost o przeszło 5% co roku. W minionym roku najwięcej urządzeń tego typu zostało zainstalowanych na lądzie. Jednak w najbliższej przyszłości udział tego segmentu w całym rynku elektrycznych pomp zatapialnych będzie stopniowo malał.

Przyszłość rynku elektrycznych pomp zatapialnych

W przypadku instalacji na morzu będzie odwrotnie. Popyt na maszyny tego rodzaju będzie się w nich stale zwiększał. Przyczyni się do tego przede wszystkim rosnąca liczba nowo odkrywanych morskich złóż naftowych.

Zobacz również