Umiarkowany wzrost na rynku pomp odwadniających

| Gospodarka Silniki i napędy

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku pomp odwadniających zwiększy się z 6 mld dolarów w 2018 do ponad 10 mld dolarów w 2026 roku, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o prawie 6%. Rynek ten najszybciej będzie rósł w regionie Azji i Pacyfiku. Perspektywiczny jest również rejon LAMEA (Ameryka Łacińska, Bliski Wschód, Afryka) ze względu na wzrost zapotrzebowania na urządzenia tego typu w branży wydobywczej.

Umiarkowany wzrost na rynku pomp odwadniających

W minionym roku największy rynkowy udział przypadł na segment pomp niezatapialnych, popularnych ze względu na trwałość oraz zasięg. W okresie objętym analizą prognozowany jest umiarkowany wzrost jego wartości - średnio o prawie 6% co roku, nieco szybciej - średnio o ponad 6% co roku, będzie z kolei rosła wartość segmentu pomp zatapialnych, napędzanego rosnącym popytem w sektorze usług komunalnych.

Zobacz również