Przyszłość rynku pomp przemysłowych

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku pomp przemysłowych przekroczyła w 2020 roku 56 mld dolarów. Największy udział miały w nim segmenty pomp odśrodkowych, pomp niezatapialnych oraz pomp z napędem elektrycznym. Z kolei wśród głównych rynków zbytu - branży naftowej, chemicznej, energetyki, branży wodno-kanalizacyjnej oraz przemysłu ogólnego - w zeszłym roku dominował ten ostatni.

Przyszłość rynku pomp przemysłowych

W następnych latach wartość rynku tytułowych urządzeń będzie rosła stabilnie, o ponad 4% rocznie, aż do roku 2030, kiedy przekroczy 86 mld dolarów. Zapotrzebowanie na pompy przemysłowe napędzać będzie głównie przemysł petrochemiczny, chemiczny, medyczny i farmaceutyczny, a także rozwój branży przetwórstwa żywności i napojów oraz innowacje w technologii omawianych pomp. Głównym czynnikiem hamującym będą z kolei wahania cen surowców.

Zobacz również