Rynek pomp kriogenicznych - prawie 7 mld dolarów w 2029 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Fortune Business Insights najpopularniejszym typem pomp kriogenicznych są obecnie pompy odśrodkowe. Największy udział w tytułowym rynku ma skroplony gaz ziemny, a pod względem branży – przemysł naftowy. Choć jeszcze niedawno popyt na te urządzenia malał - w 2020 roku odnotowano prawie 4% spadek w porównaniu z 2019 - od 2022 roku spodziewane jest odwrócenie tendencji. W efekcie wartość globalnego rynku pomp kriogenicznych zwiększy się z 3,6 mld dolarów w tym roku do blisko 7 mld dolarów w 2029, co oznaczać będzie umiarkowany średni wzrost o 9% rocznie.

Rynek pomp kriogenicznych - prawie 7 mld dolarów w 2029 roku

Sprzyjać mu będzie przede wszystkim rozwój branży LNG, zwiększanie popytu na gazy medyczne w placówkach ochrony zdrowia, a także rozwój energetyki odnawialnej. Czynnik hamujący, to głównie wahania cen stali powodujące wzrost kosztu pomp.