Umiarkowany wzrost na rynku pomp dla przemysłu

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku pomp dla przemysłu wyniosła w 2019 roku 63 mld dolarów. Znaczący udział, ponad 60%, miały w nim pompy odśrodkowe. Największym odbiorcą, z przeszło 24% udziałem, była branża wodno-kanalizacyjna, natomiast pod względem geograficznym, z prawie 50% udziałem, dominował region Azji i Pacyfiku.

Umiarkowany wzrost na rynku pomp dla przemysłu

W 2027 roku wartość tytułowego rynku przekroczy 99 mld dolarów, co oznaczać będzie jego umiarkowany coroczny wzrost o prawie 6%. Przyczynią się do tego przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę. Popyt na pompy przemysłowe wzrośnie również w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Korzystnie na rynek wpłynie ponadto postęp technologiczny, który poprawia ich wydajność, niezawodność i upraszcza konserwację. Najszybciej będzie się rozwijał segment pomp wyporowych. W okresie objętym analizą można oczekiwać znaczącego wzrostu rynku pomp przemysłowych w Ameryce Północnej, natomiast w Europie będzie on się utrzymywał na umiarkowanym poziomie, wzrastając o niecałe 6% rocznie.

Zobacz również