Przyszłość rynku pomp o zmiennym wydatku

| Gospodarka Artykuły

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku pomp o zmiennej wydajności zwiększy się z około 3 mld dolarów w 2016 roku do ponad 4 mld dolarów w roku 2023, co oznaczać będzie średni wzrost o około 4% co roku. Wśród czynników pozytywnie wpływających na jego rozwój wymienia się poprawę sytuacji w branży budowlanej, wzrost sprzedaży samochodów oraz większy popyt w branży wydobywczej. W przyszłości dołączą do nich ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i większa świadomość konieczności oszczędzania energii. Głównym czynnikiem hamującym będą wysokie koszty konserwacji takich pomp.

Przyszłość rynku pomp o zmiennym wydatku

W 2016 najpopularniejszym typem były pompy tłokowe o udziale w rynku przekraczającym 50%. AMR przewiduje, że w kolejnych latach ich segment będzie rósł o prawie 4% co roku. Przyczyni się do tego większy popyt w przemyśle m.in. naftowym, chemicznym, energetyce odnawialnej oraz branży wodno-kanalizacyjnej.

Do tej pory najpopularniejszym zastosowaniem pomp o zmiennej wydajności były maszyny hydrauliczne. W kolejnych latach najszybciej będą się upowszechniać w silnikach o spalaniu wewnętrznym, przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym i górniczym.

Generalnie popyt na pompy o zmiennym wydatku najszybciej - o ponad 6% rocznie - będzie rósł w branży budowlanej. O 5% co roku będzie też wzrastał w transporcie wewnętrznym, dzięki postępowi w automatyzacji, modernizacji i popularyzacji energooszczędnych urządzeń.

Zobacz również