Bosch Rexroth: Rozwijamy technologie zintegrowanej produkcji

| Gospodarka Artykuły

Odbywające się w maju doroczne konferencje firmy Bosch to okazja zarówno do aktualizacji informacji o działalności spółki w Polsce i na świecie, jak też poznania najnowszych trendów w branży napędów elektrycznych i hydraulicznych. W ciągu ostatniego roku firmie Bosch Rexroth udało się w ujęciu globalnym praktycznie zrównoważyć gwałtowne spadki w branżach przemysłowych uzależnionych od surowców naturalnych, co stało się dzięki zaangażowaniu w rynek aplikacji mobilnych (pojazdy, maszyny) oraz automatyzację przemysłu.

Bosch Rexroth: Rozwijamy technologie zintegrowanej produkcji

W Polsce, pomimo słabej sytuacji w górnictwie i hutnictwie, lokalna spółka Bosch Rexroth zwiększyła swoje przychody o 9%. W 2016 roku Bosch Rexroth odnotował wzrost zamówień na poziomie 3,7%, natomiast spółka polska wyróżniła się wzrostem na poziomie 19%. Przedstawiciele firmy przewidują, że tendencja wzrostu zamówień zostanie utrzymana również w tym roku.

Strategiczna restrukturyzacja

Firma Bosch Rexroth przeszła proces strategicznej restrukturyzacji. Globalnie zainwestowała ona ponad 100 mln euro w zintegrowanie w sieci swoich fabryk oraz dodatkowe 330 mln euro w rozwój nowych produktów i rozwiązań. Inwestycje te stanowiły 6,7% obrotów.

Ważnym elementem strategii Bosch Rexroth jest rozwój rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. W toczącej się rewolucji przemysłowej firma jest jednocześnie producentem i użytkownikiem. W oparciu o szeroką bazę produkcyjną Grupy Bosch liczącą ponad 100 zakładów produkcyjnych na całym świecie, sukcesywnie udoskonala ona technologie, zwiększając ich kompatybilność z wymogami Industry 4.0.

Chmura obliczeniowa w praktyce

Obecna oferta produktowa firmy obejmuje inteligentne napędy i sterowania hydrauliczne oraz elektryczne, jak również systemy przemieszczeń liniowych i systemy montażu, które można łatwo zintegrować w usieciowionym zakładzie produkcyjnym. Innowacje obejmują tu rozwiązania w zakresie elektro-hydrauliki oraz technologii płynów. Przykładowo podczas tegorocznych targów Hannover Messe Bosch Rexroth zaprezentował rozwiązania, dzięki którym możliwy jest przekaz informacji i danych ze sterowników maszyn za pośrednictwem systemu IT firmy Bosch czy chmury IoT firmy Bosch.

Przykładem rozwiązania opartego na koncepcji Przemysłu 4.0 jest prewencyjne serwisowanie z wykorzystaniem Online Diagnostics Network (ODiN), z którego już dzisiaj korzystają w ramach programu pilotażowego klienci firmy Bosch Rexroth. Przy wykorzystaniu ODiN pobierane dane z maszyn w fabrykach wysyłane są do chmury serwisowej (Bosch IoT Cloud), w której samouczące oprogramowanie analizuje otrzymane dane i wykrywa z wyprzedzeniem zużycie. To z kolei pozwala na uniknięcie nieplanowanych przestojów. Wykorzystując rozwiązanie ODiN u klientów z branży hutnicznej, cukrowniczej oraz w przemyśle celulozowo-papierniczym osiągnięto wskaźnik wykrywania zużycia na poziomie 95%.

Zintegrowana hydraulika

Elektronizacja hydrauliki oraz wykorzystanie otwartych interfejsów umożliwia integrację układów hydraulicznych z systemami opartymi na różnych innych technologiach. Bosch Rexroth rozwija w tym zakresie ofertę Connected Hydraulics, która umożliwia wykorzystanie potencjału Przemysłu 4.0. Cyfrowe modele komponentów hydraulicznych umożliwiają wykonywanie symulacji i programowe kontrolowanie zmian procesów. Dodatkowo układy hydrauliczne podłączone do sieci same monitorują swoją pracę i z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wykrywają potencjalne błędy, zanim te ostatnie doprowadzą do awarii.

Co będzie w przyszłości?

W 2017 roku firma Bosch Rexroth przewiduje tylko nieznaczne zmiany globalnej koniunktury. Potencjalne ryzyka są związane ze słabymi prognozami w niektórych branżach i utrzymującym się niskim poziomem inwestycji w sektorach surowcowych. Szanse na rozwój zapewniają natomiast sektory maszyn samojezdnych oraz automatyzacji produkcji. W Polsce firma chce osiągnąć wzrosty sprzedaży dzięki wprowadzaniu nowych produktów i lepszej penetracji rynku.

Zbigniew Piątek

Zobacz również