Coraz większy popyt na serwonapędy do maszyn pakujących

| Gospodarka Artykuły

Zgodnie z raportem "World Packaging Machinery" firmy analitycznej The Freedonia Group, globalny popyt na maszyny pakujące będzie rósł do 2019 roku w średniorocznym tempie 6,5%, zaś wartość tego rynku pod koniec okresu prognozy wyniesie 52 mld dolarów. Największe zapotrzebowanie w tym zakresie generować będą Chiny, a także kraje uprzemysłowione, w których rosnąca sprzedaż produktów żywieniowych i napojów skorelowana jest ze wzrostem dochodów obywateli oraz wzrostem wydatków na konsumpcję.

Coraz większy popyt na serwonapędy do maszyn pakujących

Inwestycje w nowe maszyny pakujące umożliwią producentom zwiększenie skali produkcji, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczenie strat i wydłużenie terminu przydatności towarów, przy jednoczesnym zachowaniu ich atrakcyjnego wyglądu.

Stosując w omawianych maszynach rozwiązania serwonapędowe można skracać czas potrzebny na dostarczanie produktów na rynek, a także zapewnić atrakcyjne koszty jednostkowego produktów. Firma Astor rozpoczęła współpracę ze Schneider Electric Polska w zakresie systemów sterowania PacDrive M oraz PacDrive 3. Jako certyfikowany partner producenta jest uprawniona do sprzedaży systemów i części zamiennych, diagnostyki serwisowej, wsparcia technicznego oraz prowadzenia szkoleń dotyczących obsługi dostarczanych rozwiązań.