AGH udostępnia nowy kierunek studiów z zakresu energetyki odnawialnej

| Gospodarka Artykuły

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchamia na Wydziale Energetyki i Paliw nowy kierunek studiów - Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią. Studenci nowego kierunku kształcić się będą w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju energetycznego, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz wykorzystywania surowców energetycznych. Szczególny nacisk położony ma być na praktyczny wymiar studiów.

AGH udostępnia nowy kierunek studiów z zakresu energetyki odnawialnej

Uruchamiany kierunek ma również przekazać wiedzą o prawidłowym projektowaniu i dobieraniu technologii energetycznych w oparciu o ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Studenci będą odbywać praktyki w firmach z sektora OZE.

By przystąpić do egzaminów wstępnych, kandydaci na magisterskie studia stacjonarne mogą rejestrować się w systemie rekrutacyjnym jeszcze do 1 lutego; kandydaci na studia niestacjonarne mają czas do 9 lutego.

źródło: gramwzielone.pl