Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza i firma COPA-DATA podpisały umowę o partnerstwie

| Gospodarka Aktualności

COPA-DATA Partner Community to powołany w 2011 roku przez firmę COPA-DATA program partnerski, którego członkami jest wiele ekskluzywnych uczelni technicznych z całego świata. Teraz do tego grona, na mocy umowy podpisanej przez prorektora ds. współpracy AGH, prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, z przedstawicielem COPA-DATA Polska, dołączyła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza i firma COPA-DATA podpisały umowę o partnerstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza jest nowoczesnym uniwersytetem technicznym ze 100-letnią tradycją. Od wielu lat ma opinię jednej z najlepszych i prestiżowych uczelni w Polsce, której dyplom jest potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia w dziedzinie nauk technicznych. Teraz, wspólnie z producentem platformy programowej zenon, będzie edukować młodych inżynierów przybliżając im jej praktyczne zastosowania, związane m.in. ze Smart Grid, digitalizacją czy Czwartą Rewolucją Przemysłową - Industry 4.0.

Dla firmy COPA-DATA nawiązanie współpracy z prestiżową jednostką naukową, jaką jest Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, to ważny krok w realizacji strategii innowacyjności i ciągłego rozwoju firmy. Stały kontakt z przedstawicielami nauki oraz ze studentami daje możliwość wymiany doświadczeń i oczekiwań, co prowadzi do przełomowych pomysłów i innowacyjnych technologicznie rozwiązań w przemyśle i energetyce. Dostęp do odkryć naukowych oraz wyników prac eksperymentalnych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową i studentów ma duże znaczenie dla rozwoju platformy programowej zenon. Składową partnerstwa jest również współpraca marketingowo-promocyjna mająca na celu propagowanie przyszłościowych realizacji opartych na oprogramowaniu zenon w środowisku naukowo-biznesowym w Polsce i za granicą.

Współpraca obydwu jednostek ma również wymiar edukacyjny. Przyczynia się do podniesienia i zagwarantowania wysokich kwalifikacji przyszłym absolwentom, co zdecydowanie podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy. Warto dodać, że absolwenci AGH stanowią 80% personelu COPA-DATA w Polsce.

Na zdjęciu: z rąk przedstawiciela COPA-DATA Tomasza Papaja (na zdjęciu trzeci od lewej) Certyfikat Partnerski odbiera dr hab. inż. Andrzej Bień (na zdj. czwarty od lewej). Pozostali uczestnicy uroczystości, od prawej: mgr inż. Krzysztof Woźny, mgr inż. Mateusz Dutka, dr inż. Andrzej Firlit, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka.

źródło: COPA-DATA