Certyfikat BACnet dla oprogramowania zenon firmy COPA-DATA

| Gospodarka Aktualności

Organizacja BACnet Testing Laboratories (BTL) potwierdziła, że oprogramowanie zenon firmy COPA-DATA, służące do automatyzacji procesów, spełnia kryteria standardu BACnet. Dołączenie do międzynarodowej listy produktów spełniających wymagania standardu oraz uzyskanie certyfikatu BTL potwierdza niezawodność komunikacji między oprogramowaniem zenon a innymi systemami i urządzeniami wykorzystywanymi w automatyzacji budynków.

Certyfikat BACnet dla oprogramowania zenon firmy COPA-DATA

Każdy budynek jest wyposażony w technologie spełniające szereg funkcji: od układów ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i sanitarnych, aż po zarządzanie oświetleniem, monitoring wind, dystrybucję energii i kontrolę dostępu. Aby poszczególne technologie mogły wymieniać między sobą dane, muszą komunikować się w tym samym języku. Międzynarodowy protokół komunikacyjny BACnet używany jest głównie w sieciach służących do automatyzacji budynków. Około 10 lat temu firma COPA-DATA opracowała natywny sterownik BACnetNG w celu zagwarantowania niezawodnej i elastycznej komunikacji w ramach projektów zenon w obszarze automatyzacji budynków.

- Nasz sterownik zenon BACnet umożliwiał bezproblemową komunikację, chociaż nie odpowiadał żadnym opisom profili dotyczących standardu BACnet. Protokół BACnet zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem trendów  dotyczących nowoczesnych kompleksów budowlanych i coraz większą popularnością inteligentnych budynków. Certyfikacja oprogramowania zenon w zakresie łączności z wykorzystaniem protokołu BACnet ma zasadniczy wpływ na naszą niezależność w obszarze automatyki budynkowej - wyjaśniał Markus Wintersteller, Technical Product Manager w firmie COPA-DATA.

Komunikowanie się w języku inteligentnych budynków

Dołączenie do międzynarodowej listy BTL potwierdza, że oprogramowanie zenon 8.00 spełnia wymogi profilu BACnet Operator Workstation Profile (profil B-OWS) wchodzące w skład normy ANSI (American National Standards Institute)/ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) 135-2012. Aby sprostać wymogom jednego z trzech profili interfejsów użytkownika, produkty muszą spełniać określone kryteria, takie jak na przykład możliwość ustawienia wartości. Na podstawie profilu osoby obsługujące mogą lepiej sklasyfikować możliwości systemu lub urządzenia w środowisku BACnet.

Na zdjęciu: zespół projektowy COPA-DATA - (od lewej) Helmut Weber, Markus Wintersteller i Lewis Williams.

źródło: COPA-DATA

Zobacz również