W AGH powstaje laboratorium badawczo-dydaktyczne zenon Energy Lab

| Gospodarka Aktualności

Firma COPA-DATA przekazała Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie sprzęt komputerowy wraz z licencjami dydaktycznymi Platformy Systemowej zenon Energy Edition, na rzecz budowanego w Centrum Energetyki laboratorium badawczo-dydaktycznego zenon Energy Lab oraz na użytek Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii. Zenon stanie się dopełnieniem wiedzy i praktyki młodych inżynierów związanych m.in. ze Smart Grid, digitalizacją czy Industry 4.0. Akademia jest nowym członkiem programu COPA-DATA Partner Community.

W AGH powstaje laboratorium badawczo-dydaktyczne zenon Energy Lab

- To kolejny krok w partnerskiej współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą. Po otrzymaniu propozycji stworzenia własnego laboratorium COPA-DATA na uczelni, nie zastanawialiśmy się długo i od razu po konsultacjach z prezesem Alexandrem Punzenbergerem przekazaliśmy twierdzącą odpowiedź. Następnym krokiem było wyposażenie Laboratorium w jedne z najnowocześniejszych komputerów wraz z najnowszymi licencjami Platformy Systemowej zenon Energy Edition na potrzeby projektów badawczych oraz zajęć dydaktycznych - potwierdza Tomasz Papaj, dyrektor ds. sprzedażowo-technicznych w COPA-DATA Polska.

COPA-DATA Partner Community to program partnerski powołany w 2011 roku. Obecnie należy do niego wiele znanych firm oraz prestiżowych uczelni wyższych z całego świata. Dzięki umowie podpisanej w roku 2018 przez prorektora ds. współpracy AGH, prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa z przedstawicielem COPA-DATA Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dołączyła do grona członków tego programu. Jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce, będąca jednocześnie nowoczesnym uniwersytetem technicznym, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oferuje coraz to nowsze kierunki kształcenia, zachowując przy tym niezbędne oraz klasyczne techniki, dzięki którym nauka i rozwój kraju są na wysokim poziomie.

Rozwój i poszerzanie horyzontów w cyfryzacji branży energetycznej

Celem współpracy firmy COPA-DATA z Akademią Górniczo-Hutniczą jest rozwijanie innowacyjnych pomysłów i projektów realizujących koncepcję digitalizacji w energetyce oraz poszerzanie horyzontów i dawanie nowych możliwości nie tylko kadrze naukowej i studentom, ale również firmie COPA-DATA i samemu oprogramowaniu zenon Energy Edition.

- Nowe, budowane stanowiska dydaktyczne pozwolą studentom na dostęp do najnowszych technologii, do wiedzy, która będzie przydatna w nowoczesnych zakładach, przyszłych miejscach ich pracy - mówi dr hab. inż. Andrzej Bień.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Katedrą Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, dzięki której możemy bezpośrednio połączyć wiedzę ekspercką z zapotrzebowaniem przemysłu energetycznego z obopólną korzyścią. Studenci mają możliwość poznania i nauczenia się niezależnego systemu przemysłowego wdrażanego na całym świecie przez największe koncerny i wykorzystania go w takich aplikacjach jak m.in. OZE (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, biogazownie, magazyny energii), automatyka podstacji, AKPiA, centra nadzoru, dyspozytornie, Smart Grid, VPP, Smart City czy też klastry energii. Jesteśmy pewni, że dzięki tej współpracy powstanie wiele ciekawych projektów, które przyczynią się do rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce i do poprawy klimatu - dodaje Tomasz Papaj.

Laboratorium badawczo-dydaktyczne zenon Energy Lab ma zostać w przyszłości połączone ze stanowiskiem badawczym budowanym w ramach projektu ERA-NET RELFlex (Renewable Energy and Load Flexibility in Small Industry). Projekt ten ma na celu opracowanie, testowanie i ocenianie nowych rozwiązań oraz zastosowanie procesów przemysłowych istotnych dla energetyki. Będzie to realizowane z użyciem Platformy programowej zenon Energy Edition.

Na zdjęciu: moment przekazania sprzętu komputerowego wraz z platformą zenon Energy Edition - Andrzej Bień (na zdjęciu po lewej) i Tomasz Papaj (po prawej).

źródło: Copa-Data