Obiecująca przyszłość rynku zautomatyzowanego pakowania

| Gospodarka Artykuły

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku rozwiązań w dziedzinie zautomatyzowanego pakowania wzrośnie w latach 2016-2023 z 34 mld do 58 mld dolarów, co oznaczać będzie średni roczny wzrost o ponad 8%. Głównym czynnikiem sprzyjającym temu trendowi będzie rozwój przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz handlu elektronicznego i logistyki, co będzie z kolei napędzane rosnącym popytem na dobra konsumpcyjne.

Obiecująca przyszłość rynku zautomatyzowanego pakowania

W 2023 roku największy udział w opisywanym rynku będzie miał segment pakowarek, które napełniają i zamykają opakowania. Jego wartość wyniesie wówczas, według prognoz, prawie 13 mld dolarów. Najszybciej - o 8,6% co roku - w okresie objętym analizą będzie natomiast rosła wartość segmentu rozwiązań w dziedzinie paletyzacji, która w 2023 przekroczy 12 mld dolarów, w porównaniu do niecałych 7 mld dwa lata temu.

W 2016 roku największym rynkiem zbytu dla rozwiązań z dziedziny zautomatyzowanego pakowania, o wartości ponad 11 mld dolarów, była Europa. Przewiduje się, że w roku 2023 zwiększy się on do blisko 19 mld dolarów, co będzie oznaczać wzrost o ponad 7% co roku.

Zobacz również