Rynek automatyki przemysłowej zbliży się w 2018 roku do 210 mld dolarów

| Gospodarka Przemysł 4.0

Światowy rynek sprzętu przeznaczonego do automatyzacji produkcji przemysłowej osiągnął w 2017 r. wartość szacowaną na 202,2 mld dolarów. Według analiz IHS Markit w bieżącym roku rynek ten wzrośnie o 3,8%, osiągając 209,8 mld dolarów, a w roku 2019 o kolejne 4% do 218,2 mld. Analitycy twierdzą, że wzrost napędza silna globalna gospodarka oraz wytwarzanie coraz większej liczby coraz bardziej zautomatyzowanych maszyn.

Rynek automatyki przemysłowej zbliży się w 2018 roku do 210 mld dolarów

Według IHS wzrost produkcji przemysłowej zazwyczaj podąża za silniejszą gospodarką światową. Firma informuje, że globalny produkt krajowy brutto (GDP - Gross Domestic Product) wzrósł w 2017 r. o 3,2%, a prognozy przewidują, że wzrośnie o dalsze 3,4% zarówno w roku 2018, jak i 2019. IHS prognozuje, że całkowite wydatki kapitałowe w przemyśle wzrosną o 6% w 2018 r., czyli dwukrotnie więcej niż w roku 2017, po czym nastąpi spowolnienie do 4% w roku 2019.

W 2017 roku powstało wiele inicjatyw dotyczących inteligentnej produkcji, szczególnie w takich krajach, jak USA, Niemcy i Chiny. Jednak IHS Markit przewiduje, że dopóki te projekty nie zaczną osiągać zysków, wielu użytkowników końcowych z całego świata zaakceptuje jedynie próby wdrażania nowych technologii, które są finansowane przez dostawców sprzętu.

Oczekuje się, że w 2018 roku niektóre firmy zamkną swoje drzwi przed nowymi projektami inteligentnych rozwiązań produkcyjnych, dopóki już działające oraz właśnie realizowane projekty nie zostaną ukończone lub nie przyniosą zwrotów z inwestycji.

W roku 2017 sprzęt do automatyzacji stanowił 37,1% całego globalnego rynku automatyki, 32,9% rynku objął sprzęt do przesyłu energii i zapewnienia zasilania, a udział na poziomie 30% miały silniki i systemy służące do ich sterowania.

źródło: Drives & Controls