PGNiG Termika utworzy w Siedlcach klasy patronackie

| Gospodarka Artykuły

PGNiG Termika obejmie patronatem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach. Spółka podpisała w tej sprawie z władzami miasta i wymienionej placówki list intencyjny, w którym przewidziano utworzenie klasy patronackiej przygotowującej do zawodu technik energetyk, a także prowadzenie praktyk zawodowych w zakładach PGNiG Termika.

PGNiG Termika utworzy w Siedlcach klasy patronackie

Prezes zarządu PGNiG Termika, Jarosław Głowacki, liczy na pozyskanie wielu stypendystów, a następnie wartościowych pracowników spółki.

PGNiG Termika jest, należącym do grupy kapitałowej PGNiG, kogeneracyjnym producentem ciepła i energii elektrycznej. Należy do konsorcjum, które w połowie ubiegłego roku zawarło umowę dotyczącą budowy gazowo-parowego bloku energetycznego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, który zastąpi wysłużone bloki węglowe. Zakończenie inwestycji przewidziano na rok 2020. Nowy blok ma dysponować mocą 497 MWe i 326 MWt.

źródło: WNP