Prognoza dla branży laserów na zakres średniej podczerwieni

| Gospodarka Artykuły

Według Transparency Market Research wartość światowego rynku laserów pracujących w zakresie średniej podczerwieni będzie co roku zwiększać się średnio o ponad 11%, przekraczając w 2026 roku 1,7 mld dolarów. W zeszłym roku najpopularniejszymi typami tych urządzeń były lasery przestrajalne oraz gazowe, z udziałem powyżej 30%. Ich głównym zastosowaniem była spektroskopia, z której korzysta się m.in. w przemyśle, medycynie oraz kryminalistyce.

Prognoza dla branży laserów na zakres średniej podczerwieni

W przyszłości popyt na te urządzenia będzie rósł głównie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, na przykład w detekcji materiałów wybuchowych, nuklearnych oraz narkotyków.

W 2017 roku największym rynkiem zbytu laserów tego typu był region Azji i Pacyfiku, ze znaczącym udziałem Chin, który przekroczył wtedy 40%. Dla porównania, rynki w Ameryce Północnej i Europie łącznie wniosły wkład nieprzekraczający 60%. Wynika to z silnego uprzemysłowienia tego regionu, dzięki czemu lasery na średnią podczerwień znajdują tu wiele zastosowań, m.in. w monitorowaniu jakości powietrza, kontrolowaniu emisji szkodliwych substancji i detekcji wycieków. W przyszłości region Azji i Pacyfiku zachowa pozycję lidera, wzrastając co roku średnio o 13%. Poza Chinami, gdzie popyt na te urządzenia będzie rósł o 14%, duży wkład w rozwój rynku laserów na zakres średniej podczerwieni wniosą Indie i Japonia.