Panasonic technologicznym liderem urządzeń do znakowania laserowego

| Prezentacje firmowe Artykuły

Dokładnie dwadzieścia lat temu Panasonic wprowadził na rynek pierwszy przemysłowy system do laserowego znakowania. Od tego czasu zarówno sama technologia, jak i wymagania rynku uległy znacznym zmianom. Obecnie widać, że w pewnych sektorach przemysłu znakowarki laserowe stały się standardem, skutecznie wypierając inne typy urządzeń znakujących.

Panasonic technologicznym liderem urządzeń do znakowania laserowego

Panasonic jest prekursorem technologii znakowarek światłowodach (FAYb - Fiber Amplified Yetterbium). W 1999 wprowadził na rynek pierwszy na świecie przemysłowy system oparty na tej technologii. Była to prawdziwa rewolucja i punkt zwrotny w rozwoju systemów znakowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń YAG, oferowanych również obecnie przez niektórych producentów, lasery włóknowe odznaczają się dużo wyższą jakością znakowania, mniejszymi gabarytami, mniejszym zużyciem energii oraz zdecydowanie dłuższą żywotnością.

Bardzo ważną cechą przemawiającą na korzyść systemów FAYb jest zdecydowanie wyższa odporność na temperaturę otoczenia. W systemach YAG cała moc wiązki generowana jest w krysztale o wymiarach zbliżonych do kciuka. Powoduje to dość duże trudności ze skutecznym odprowadzeniem ciepła, przez co niezbędne jest skomplikowane chłodzenie wodą.

Dla porównania w systemach FAYb ta sama moc generowana jest w spiralnie zwiniętym światłowodzie o długości kilku metrów. Dzięki temu powierzchnia odprowadzająca ciepło jest dużo większa, a chłodzenie źródła jest prostsze (wymuszony obieg powietrza) i skuteczniejsze.

Kolejnym milowym krokiem w rozwoju systemów znakowania było wprowadzenie w 2004 roku przez Panasonic technologii MOFPA (Master Oscillator Fiber Power Amplifier). W dużym uproszczeniu polega ona na zastosowaniu dwóch wzmacniaczy wiązki lasera. Główny wzmacniacz znajduje się w kontrolerze, natomiast dodatkowy, mniejszy w głowicy znakującej.

Technologia ta pozwala uzyskać znacznie większą moc szczytową oraz modulować szerokość impulsu wiązki. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie termicznych efektów znakowania, a przez to uzyskanie dużo lepszego kontrastu i jakości cechy. Technologia MOFPA jest obecnie stosowana we wszystkich znakowarkach FAYb sygnowanych logo Panasonic.

Jedną z ostatnich rewolucji technologicznych w dziedzinie znakowania było opracowanie przez Panasonica technologii znakowania 3D. Pozwala ona na jednoczesne znakowanie powierzchni płaskich oraz obłych znajdujących się w różnych odległościach i kątach względem czoła głowicy znakującej.

Technologia ta opiera się na specjalnym systemie optycznym zaimplementowanym w głowicy, który na bieżąco kontroluje parametry wiązki tak, aby jakość cechy niezależnie od miejsca była zawsze jednakowa. Zastosowanie tej technologii wymaga od użytkownika jedynie zamodelowania powierzchni detalu w prostym programie typu CAD będącym elementem oprogramowania narzędziowego znakowarki.

Wszystkie wymienione technologie powstały na podstawie wieloletnich badań oraz ścisłej współpracy z klientami i co oczywiste mają przełożenie na nasze portfolio. Ofertę systemów znakujących FAYb Panasonic otwiera seria urządzeń LP-V, które przeznaczone są do znakowania tworzyw oraz metali z wysokim kontrastem. Seria ta wyposażona jest w źródło o mocy 12 W, ale dzięki technologii MOFPA moc szczytowa wiązki sięga nawet 20 kW.

Rozszerzeniem serii LP-V o funkcje znakowania 3D są urządzenia sygnowane znakiem LP-Z. Dysponują one źródłem o mocy 25 W i modulowaną szerokością impulsu. Nowością jest możliwość podpięcia do urządzenia laserowego czujnika odległości i dynamiczne dopasowywanie ogniskowej w zależności od wysokości detalu.

Kolejną rodzinę znakowarek Panasonic stanowią urządzenia LP-S, które są polecane przemysłowi ciężkiemu. Głowica tych znakowarek jest całkowicie olejoodporna (IP67G), soczewka jest chroniona specjalnym filtrem optycznym, a odłączany światłowód zapewnia szybki i prosty serwis. Deklarowana moc źródła wynosi 50 W, ale w rzeczywistości jest wyższa, dzięki czemu w przypadku spadku mocy wbudowany układ kontrolny pozwala na skorygowanie jej do wartości nominalnej.

Seria LP-S ma też specjalną odmianę LP-SW, której źródło emituje ciągłą wiązkę lasera. Tego typu urządzenia przeznaczone są do znakowania stali łożyskowej i chirurgicznej, ponieważ nie uszkadzają (grawerują) powierzchni metalu, a jedynie dzięki reakcji chemicznej odbarwiają ją. Ostatnią serią urządzeń przeznaczonych do znakowania bardzo twardych materiałów jest seria LP-M. Znakowarki te wyposażone są w źródło 50 W z modulowaną szerokością impulsu wiązki oraz funkcją znakowania 3D.

W przyszłości systemy laserowe będą dalej wypierać z rynku tradycyjne drukarki atramentowe i urządzenia do tampodruku, ale największa rewolucja wiąże się z wymaganiami przemysłu 4.0. W porównaniu z konkurencją Panasonic już teraz jest w stanie zaoferować swoim partnerom kompletny system pozwalający na skomunikowanie znakowarki z zewnętrzną chmurą danych, pobranie odpowiednich informacji, skontrolowanie poprawności kodu i wygenerowanie raportu.

To wszystko jest możliwe bez konieczności ponoszenia wielkich wydatków i w oparciu o sprzęt jednego dostawcy. W niedługim czasie w ofercie Panasonic, pojawią się również systemy znakujące dedykowane do ultraszybkich procesów pozwalające znakować z niemal dwukrotnie większą prędkością niż dostępne obecnie na rynku urządzenia oraz znakowarki polecane sektorowi farmaceutycznemu.

Panasonic Electric Works Polska
www.laser.panasonic.eu