Powstanie polski laser na swobodnych elektronach

| Gospodarka Aktualności

Projekt polskiego lasera na swobodnych elektronach (XFEL) przygotowany przez konsorcjum ośmiu jednostek naukowych, w tym Narodowe Centrum Badań Jądrowych, uzyska finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie ponad 118 mln zł. Urządzenia tego typu, których na świecie jest zaledwie kilkadziesiąt, pozwalają badać materiały, molekuły chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów  z niedostępną innymi technikami dokładnością. Wyniki badań prowadzonych przy ich użyciu mogą mieć przełomowe znaczenie dla różnych dziedzin, w tym medycyny, chemii i elektroniki.

Powstanie polski laser na swobodnych elektronach