Szkolenie z cyberbezpieczeństwa instalacji jądrowych

| Gospodarka Bezpieczeństwo

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zorganizowano szkolenie na temat oceny stanu cyberbezpieczeństwa instalacji jądrowych. Wzięło w nim udział ponad 40 uczestników oddelegowanych przez urzędy centralne, m.in. Ministerstwo Energii, PAA, RCB, KPK, instytuty naukowe, m.in. NCBJ, NASK, WSGE i firmy, w tym ZUOP, PGE EJ1, PGNiG, ComCERT, MCX, POC.

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa instalacji jądrowych

Na spotkaniu została przedstawiona metodologia i najlepsze praktyki oceny cyberbezpieczeństwa, pozwalające zawczasu zidentyfikować słabe punkty i zagrożenia oraz podjąć odpowiednie działania zabezpieczające. Szkolenie NCBJ zorganizowało we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.