Cyberzagrożenia - energetyka i integratorzy systemów automatyki na celowniku

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Niemal wszystkie branże regularnie doświadczają cyberataków, przy czym dwie grupy firm odnotowały w omawianym okresie więcej takich zdarzeń niż pozostałe - są to podmioty z sektora energetycznego, na które przypadło 38,7% ataków oraz firmy inżynierskie i integratorzy systemów - 35,3%. W drugiej połowie 2017 roku największy wzrost pod względem liczby atakowanych systemów odnotowała ostatnia z wymienionych grup.

Cyberzagrożenia - energetyka i integratorzy systemów automatyki na celowniku

Sieć energetycznaRaport dotyczący cyberataków mających miejsce w drugiej połowie 2017 roku przedstawiła jednostka Kaspersky Lab ICS CERT. Dokument dotyczy prób nieuprawnionego dostępu do systemów chronionych przez oprogramowanie firmy Kaspersky. Wynika z niego, że inne branże - poza wymienionymi wyżej - również nie mogą być spokojne. W przypadku branży produkcyjnej, transportowej, medycznej czy na przykład usług komunalnych odsetek zaatakowanych komputerów wahał się średnio od 26 do 30%.

Wśród nowych trendów w 2017 roku badacze z Kaspersky Lab ICS CERT zidentyfikowali wzrost liczby ataków na systemy ICS w celu wydobywania kryptowaluty. Ta tendencja wzrostowa została zapoczątkowana we wrześniu, wraz z ogólnym wzrostem na rynku kryptowalut oraz zwiększeniem liczby koparek. Warto dodać, że głównym źródłem infekcji w przemyśle pozostaje Internet, a kolejne miejsce zajmują przenośne nośniki danych.

Kompletny raport obejmujący drugą połowę 2017 roku dostępny jest na stronie https://r.kaspersky.pl/SS2z1.