Schneider i Rockwell dołączają do ISA, by wzmacniać cyberbezpieczeństwo produkcji

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Organizacja International Society of Automation (ISA) powołała sojusz w celu promowania gotowości i zwiększania świadomości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego produkcji, a także obiektów i procesów infrastruktury krytycznej. Członkami założycielami Global Cybersecurity Alliance (GCA) są firmy Schneider Electric, Rockwell Automation, Honeywell, Johnson Controls, Claroty oraz Nozomi Networks.

Schneider i Rockwell dołączają do ISA, by wzmacniać cyberbezpieczeństwo produkcji

By stawić czoła rosnącym zagrożeniom atakami cybernetycznymi, sojusz zgromadzi użytkowników końcowych, dostawców systemów automatyki i kontroli, dostawców infrastruktury IT, usługodawców, integratorów systemów i inne organizacje zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Do automatyzacji i kontroli systemów bezpieczeństwa cybernetycznego wykorzysta standardy ANSI/ISA 62443. By pomóc firmom w osiągnięciu jak najwyższego poziomu ochrony cybernetycznej GCA będzie dzielić się wiedzą i informacjami oraz opracowywać narzędzia najlepszych praktyk. Sojusz będzie na całym świecie ściśle współpracować z agencjami rządowymi, organami regulacyjnymi i innymi właściwymi organizacjami.

Global Cybersecurity Alliance poszukuje kolejnych członków. Roczne składki na finansowanie inicjatyw GCA będą szacowane w oparciu o przychody danej firmy i będą podlegały odliczeniu od podatku.

- Cyberbezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej, nie tylko dla ochrony informacji i własności intelektualnej, ale także dla ochrony zasobów fizycznych, środowiska i bezpieczeństwa pracowników. Rockwell Automation od początku uczestniczył w opracowywaniu standardów 62443 i nadal wspiera inicjatywy bezpieczeństwa cybernetycznego ISA. Zaangażowanie w Global Cybersecurity Alliance będzie kolejnym ważnym krokiem w naszych wysiłkach na rzecz pomocy klientom w identyfikacji i ograniczaniu ryzyka - mówił Blake Moret, CEO Rockwell Automation.

ISA opracowała standardy bezpieczeństwa cybernetycznego ANSI/ISA 62443, które zostały przyjęte przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (International Electrotechnical Commission ) jako IEC 62443 i zatwierdzone przez ONZ. Określają wymagania i procedury wdrażania elektronicznie bezpiecznych systemów automatyzacji i sterowania przemysłowego, a także praktyk bezpieczeństwa i ocen działania zabezpieczeń elektronicznych. Normy wypełniają lukę między technologią operacyjną a informacyjną.

Global Cybersecurity Alliance został zainicjowany po tym, jak Schneider Electric zwrócił się do ISA z prośbą o stworzenie globalnego, otwartego i ogólnoświatowego sojuszu kierowanego przez ISA, obejmującego wszystkich interesariuszy bezpieczeństwa cybernetycznego.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również