Rockwell i PTC oferują bezpłatne oprogramowanie AR do zdalnego serwisowania

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

W ramach strategicznego sojuszu, PTC i Rockwell Automation oferują do sierpnia 2020 r. bezpłatne oprogramowanie obsługujące rozszerzoną rzeczywistość (AR), by pomóc klientom w zachowaniu ciągłości biznesowej w czasie obowiązywania zaleceń stay-at-home. Oprogramowanie PTC Vuforia Chalk pozwala personelowi serwisowemu i operatorom łączyć się i współpracować z ekspertami w celu rozwiązywania nieznanych lub nieoczekiwanych problemów z maszynami lub urządzeniami.

Rockwell i PTC oferują bezpłatne oprogramowanie AR do zdalnego serwisowania

Vuforia Chalk jest podobna do usługi Apple FaceTime, z możliwościami AR dostosowanymi do wymagań przemysłowych. Rockwell sam niedawno wykorzystywał oprogramowanie Vuforia Chalk po tym, jak długoletni klient nie był w stanie uzyskać natychmiastowej pomocy technicznej na miejscu z powodu ograniczeń w podróżowaniu wywołanych przez Covid-19. Korzystając z oprogramowania, lokalny technik był w stanie odwiedzić witrynę klienta, a inżynier serwisu Rockwella zdalnie przekazał wskazówki na temat potrzeb konserwacyjnych maszyny.

Ponad 500 inżynierów Rockwell przeprowadziło zdalne wizyty serwisowe w witrynach klientów, przestrzegając przy tym zaleceń dotyczących pozostawania w domu.

Vuforia Chalk jest częścią FactoryTalk InnovationSuite oferowanego wspólnie przez PTC i Rockwell Automation po dokonaniu w 2018 r. wartej 1 mld dolarów inwestycji Rockwella w PTC, w celu stworzenia strategicznego partnerstwa.

źródło: Drives & Controls