Rockwell kupuje włoską firmę Asem i amerykańską - Kalypso

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Rockwell Automation za nieujawnioną kwotę kupuje od niemieckiej grupy KEB 25% udziałów Asem - włoskiego producenta komputerów przemysłowych, interfejsów HMI i oprogramowania przemysłowego. Rockwell planuje nadal utrzymać strategiczne relacje między Asem i KEB. Inwestor przejmuje również prywatną amerykańską firmę Kalypso, dostarczającą oprogramowanie i zajmującą się konsultingiem, która specjalizuje się w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw przemysłowych. Również w tym przypadku dane finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

Rockwell kupuje włoską firmę Asem i amerykańską - Kalypso

Firma Asem, założona w 1979 r., ma swoją siedzibę w Artegna we Włoszech. Projektuje, konstruuje i wytwarza produkty we własnym zakresie. Technologie Asem, w tym systemy zdalnego dostępu i bezpieczne przemysłowe bramy IoT, mogą być wykorzystywane do integracji inteligentnych urządzeń, platform kontrolnych oraz oprogramowania projektowego i operacyjnego w ramach jednej sieci. Firma zatrudnia około 200 osób, z których 30% zajmuje się badaniami i rozwojem. Asem prowadzi również działalność w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz ma klientów w ponad 30 krajach.

Druga przejmowana firma - Kalypso - oferuje pakiet usług konsultingowych, innowacji cyfrowych, technologii korporacyjnych i usług zarządzania procesami biznesowymi, których celem jest transformowanie projektowania i rozwoju produktów, metod zarządzania produkcją oraz modeli obsługi klienta. Kalypso ma silną bazę klientów w dziedzinie nauk przyrodniczych, produktów konsumenckich i zaawansowanych technologii przemysłowych. Rockwell planuje wykorzystać możliwości i doświadczenie Kalypso w celu zwiększenia zdolności do wdrażania technologii i podnoszenia wartości dla klientów.

Oczekuje się, że obie transakcje zostaną sfinalizowane wiosną 2020 r., z zastrzeżeniem pozyskania i spełniania zwyczajowych zezwoleń i warunków.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również