Przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo i edukacja

| Gospodarka Artykuły

Zagadnienia związane z informatyzacją przemysłu, rozwijającym się Internetem Rzeczy, a także koniecznością zapewniania cyberbezpieczeństwa i wprowadzania zmian w systemie edukacyjnym - o wszystkich tych tematach dyskutowano podczas konferencji "Wyzwania Industry 4·0". Było to drugie z tego typu spotkań zorganizowanych przez firmę Phoenix Contact, przy czym tym razem jego uczestnicy mieli okazję do szerszego spojrzenia na kwestie wdrażania gospodarki cyfrowej oraz wyzwań z nią związanych.

Przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo i edukacja

- Żyjemy w czasach, gdy powstają urządzenia smart, autonomiczne samochody oraz inteligentne miasta - zaczął swoje wystąpienie Maciej Merek, prezes firmy Phoenix Contact Polska. - Aby to wszystko powstawało, na początku drogi potrzeba smart factory - a więc takiej firmy, gdzie w dużym stopniu aktywa są również cyfrowe - dodał. Według szacunków dzisiaj do Internetu podłączonych jest około 50 mld urządzeń, zaś do 2050 roku ich będzie około 500 miliardów, co wygeneruje ogromną potrzebę zapewniania bezpieczeństwa. Przemysł również nie może ignorować faktu postępującej cyfryzacji oraz konieczności wdrażania nowych architektur oraz zmian biznesowych.

Zmiany organizacyjne i zapewnianie bezpieczeństwa

Wyzwaniem dla branży przemysłowej jest przejście od hierarchicznej, wielopoziomowej struktury firmy, do organizacji, gdzie wewnętrzne jednostki komunikują się ze sobą bezpośrednio, niezależnie od poziomu organizacyjnego. Te jednostki będą również komunikowały się z zewnętrznym światem cyfrowym, a także z innymi urządzeniami, co umożliwi Internet Rzeczy. Dodatkowo w ramach Przemysłu 4.0 każdy produkt w swoim cyklu życia będzie miał cyfrową reprezentację - od projektu, testów, poprzez produkcję, serwis, nawet po recykling.

Wraz z rosnącą automatyzacją i autonomizacją produkcji powstają różne zagrożenia, stąd też konieczne jest stosowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracowników, jak też samych maszyn. Phoenix Contact Polska rozwija w tym zakresie dwa obszary produktów - związanych z zabezpieczaniem personelu oraz zapewnianiem bezpieczeństwa cybernetycznego. W przypadku pierwszego z obszarów firma dostarcza pakiet urządzeń bezpieczeństwa - od prostych przekaźników, poprzez konfigurowane moduły, rozwiązania sieciowe, jak też takie jak Safety Bridge. Do tego dochodzi cała gama wyrobów z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej.

Postępująca cyfryzacja to wiele korzyści, ale też źródło zagrożeń. Każde urządzenie podłączone do sieci internetowej może być bowiem albo celem cyberataku, ale też środkiem do jego przeprowadzenia. Stąd też istotnym obszarem jest dzisiaj bezpieczeństwo cybernetyczne w przemyśle. Tak jest szczególnie dlatego, że systemy produkcyjne nie są, jak było to dawniej, oddzielone od warstwy IT i muszą być odpowiednio zabezpieczane. Phoenix Contact Polska planuje skoncentrować się w najbliższym czasie na popularyzacji rozwiązań zapewniających bezpieczny dostęp do maszyn. Będzie to obejmowało promocję produktów zabezpieczających do sieci przewodowych, jak też tych do stosowania w przypadku chmury obliczeniowej, tj. pozwalające na bezpieczny dostęp do chmury.

Jak działa sztuczna inteligencja?

W dalszej części konferencji Jarosław Tworóg z KIGEiT przedstawił podczas konferencji "inżynierski" punkt widzenia Industry 4.0. - Tym, co staramy się opisać terminem Industry 4.0, jest wielka zmiana, która dotknie naszą cywilizację. Jest to zmiana, w przypadku której trudno jest przewidzieć, jakie będą konsekwencje wielkiego wynalazku, który popularnie nazywamy sztuczną inteligencją - rozpoczął doktor Tworóg.

Kluczem do rewolucyjnej zmiany jest nowy sposób tworzenia programów. Zamiast tradycyjnego wykorzystania algorytmów, stosuje się nowy sposób ich tworzenia w procesie uczenia się sieci neuronowej (inteligentnej). W tym celu do tej ostatniej dostarcza się danych niestrukturyzowanych oraz odpowiedzi. Algorytm z tego powstający to "black box", którego działania w 100% nie można przewidzieć - podobnie jak nie można przewidzieć działania jakiejkolwiek bytu inteligentnego. Jego funkcjonowanie odbywa się na poziomie statystycznym, dodatkowo powstające algorytmy mogą się same zmieniać. Doktor Tworóg omówił w tym miejscu również gry samouczące się oraz tworzenie modułów neuronowych.

Nowe oprogramowanie wraz z cyfryzacją i Internetem stworzyło nowe warunki integracji wszystkiego ze wszystkim. Moduły inteligentne wewnątrz oprogramowania, których stosowania często nie jesteśmy świadomi, tworzą możliwości predykcji, a ta ostatnia jest cechą owej "inteligencji". Stąd też zachodzą zmiany w łańcuchu wartości, a klient staje się elementem procesu produkcyjnego, będąc w jego centrum. - Nie jest to przyszłość, ale teraźniejszość - stwierdził prelegent.

Maciej Merek, prezes firmy Phoenix Contact Polska Jarosław Tworóg z KIGEiT

Przywództwo, edukacja i "porzeczywistość"

Gościem konferencji była Natalia Hatalska, która omówiła "porzeczywistość" - sytuację, gdy rzeczywistość cyfrowa staje się ważniejsza niż ta nas otaczająca, a komunikacja ludzi w coraz większym stopniu odbywa się w sferze wirtualnej niż fizycznej. Omawiane zmiany dotykają wszystkich obszarów naszego życia, w tym zachodzą w biznesie.

W przypadku tematyki zbieżnej z przemysłem Natalia Hatalska omówiła rozwój systemów sterowania głosowego, a także sztucznej inteligencji, która obecnie rozwija się w tempie ekspotencjalnym. Rok 2017 został obwołany rokiem sztucznej inteligencji, w którą obecnie inwestują najwięksi potentaci w branży IT - Google, Microsoft czy Facebook. Prelegentka omówiła kilka rozwiązań z zakresu A.I., które już teraz stosowane w biznesie, m.in. w call-centers. Przedstawiła także wyniki badań, które pokazują, że zespoły łączące ludzi oraz sztuczną inteligencję okazują się być o wiele bardziej produktywne niż te złożone tylko z samych ludzi lub samych maszyn. Na koniec zwróciła uwagę, że w zakresie Przemysłu 4.0 jesteśmy ciągle na początku drogi - szczególnie w Polsce.

Kontynuację konferencji stanowiło wystąpienie dr. Witolda Morawskiego z Festo Didactic Polska, który omówił ofertę mechatronicznych systemów szkoleniowych, a także prelekcja Roberta Kozaka. Ten ostatni, na co dzień pracujący jako coach biznesowy, mówił o zmianach w zakresie przywództwa oraz procesów rekrutacji i motywowania pracowników. Odpowiedział również na pytanie o to, na jakie problemy powinien być przygotowany manager zarządzający przedsiębiorstwem w dobie Industry 4.0.

Podsumowanie

Całość odbywającego się pod koniec maja spotkania zakończyła dyskusja panelową, którą prowadził, podobnie jak samą konferencję, Marcin Prokop. Zaproszeni eksperci odpowiadali podczas niej na pytania publiczności, w tym dotyczące m.in. zmian modeli biznesowych w przemyśle w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. Podczas konferencji miały również miejsce obchody 20-lecia firmy Phoenix Contact w Polsce, zaś spotkanie zakończyła wieczorna impreza.

Zbigniew Piątek

Zobacz również