UDT o cyberbezpieczeństwie

| Gospodarka Artykuły

W październiku Urząd Dozoru Technicznego zorganizował konferencję na temat cyberbezpieczeństwa w przemyśle procesowym. W ramach tego spotkania przedstawiciele firm przemysłowych, informatycznych, uczelni wyższych i UDT przedstawili swoje opinie na temat zagrożeń ze strony hakerów i sposobów ich ograniczania.

UDT o cyberbezpieczeństwie

Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z prezentacjami pt.:

  • Cyberbezpieczeństwo OT w praktyce: aplikacja standardów i przykłady sprawdzonych rozwiązań (Transition Technologies),
  • Koncepcja bezpiecznej organizacji - idea Security Operation Center. Implementacja-technologia-ludzie-procesy-dane (Networks),
  • Zintegrowana ochrona środowiska IT i użytkowników w kontekście Strategii Cyberbezpieczeństwa RP (COMP),
  • Cyberbezpieczeństwo w procesach przemysłowych (PZU Lab),
  • Ochrona cyberprzestrzeni systemów infrastruktury krytycznej (Wojskowa Akademia Techniczna),
  • Zaawansowane rozwiązania do monitorowania sieci przemysłowych (OT) kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej (Tekniska),
  • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - możliwości i doświadczenia General Electric.

Zobacz również