Internetowy portal obsługi klientów UDT

| Gospodarka Aktualności

Urząd Dozoru Technicznego uruchomił stronę internetową do obsługi klientów. Za pośrednictwem portalu eUDT można uzyskać informację o urządzeniach technicznych, terminach badań i stanie rozliczeń finansowych z UDT. Oprócz tego istnieje możliwość stworzenia kalendarza wydarzeń dotyczących własnego sprzętu, zamówienia alertów, wyświetlania i pobierania dokumentów oraz kontaktowania się z urzędem. Strona jest dostępna pod adresem eudt.gov.pl.

Internetowy portal obsługi klientów UDT

 

Zobacz również