UDT certyfikuje personel ochrony katodowej

| Gospodarka Artykuły

Urząd Dozoru Technicznego poinformował o uruchomieniu przez jednostkę UDT-CERT certyfikacji personelu ochrony katodowej na stopnie 1 i 2. Jest ona przeprowadzana zgodnie z wymaganiami z dokumentów "PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby" oraz "PN-EN 15257 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej". Na stronie www.udt.gov można znaleźć listę zatwierdzonych ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych z zakresu certyfikacji personelu ochrony katodowej.

UDT certyfikuje personel ochrony katodowej