Nowy ośrodek szkoleniowy i egzaminacyjny UDT

| Gospodarka Aktualności

W warszawskim oddziale terenowym Akademii Urzędu Dozoru Technicznego można się zapisać na kursy z zakresu badań nieniszczących. Szkolenia te przygotowują do: egzaminów certyfikacyjnych według normy PN-EN ISO 9712 w metodzie wizualnej (VT1+2, VT2R, VT3), ultradźwiękowych pomiarach grubości stopnia 1 (UTT1) i stopnia 2 (UTT2).

Nowy ośrodek szkoleniowy i egzaminacyjny UDT