Nowe usługi w ofercie UDT

| Gospodarka Aktualności

Urząd Dozoru Technicznego poinformował o uzupełnieniu oferty o nowe usługi z zakresu sprawdzania poziomu efektywności energetycznej oraz jego poprawy. Są to audyty (w tym energetyczny przedsiębiorstwa, energetyczny budynku, audyt oświetlenia, audyt źródeł ciepła), certyfikacja systemu zarządzania energią według PN-EN ISO 50001, badania termowizyjne, wykonanie charakterystyki energetycznej oraz analiza możliwości zastosowania konkretnych rozwiązań technicznych.

Nowe usługi w ofercie UDT

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UDT (www.udt.gov.pl).