Zmiany w organizacji UDT

| Gospodarka Artykuły

Urząd Dozoru Technicznego przeszedł reorganizację. W jej wyniku dotychczasowych dwadzieścia dziewięć oddziałów terenowych zostało przekształconych w dziesięć jednostek. Mieszczą się one w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. W miejsce pozostałych oddziałów terenowych i trzech ekspozytur zostały utworzone dwadzieścia dwa biura. Są one włączone w strukturę organizacyjną oddziałów UDT.

Zmiany w organizacji UDT

 

Zobacz również