UDT zorganizowało konferencję nt. efektywności energetycznej

| Gospodarka Artykuły

Pod koniec listopada Urząd Dozoru Technicznego zorganizował konferencję pt. "Efektywność energetyczna - systemy zarządzania energią oraz audyty energetyczne w przemyśle". W ramach tego spotkania uczestnikom przybliżono m.in. tematy obejmujące wymagania prawne w odniesieniu do systemu zarządzania energią ISO 50001 oraz szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie, zagadnienia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz audytu systemu zarządzania energią od strony planowania i realizacji.

UDT zorganizowało konferencję nt. efektywności energetycznej

Gościem specjalnym konferencji był Ryszard Biernacki, dyrektor departamentu ds. infrastruktury energomaszynowej w KGHM. Wystąpił on z prelekcją pt. "Zarządzanie energią w KGHM Polska Miedź S.A.".