Rynek robotów lakierniczych - ponad 3 mld dolarów w 2023 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku robotów malujących zwiększy się w latach 2016-2023 z 1,6 do 3,2 mld dolarów, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o ponad 10%. Maszyny te są popularne z kilku powodów. Do zalet napędzających popyt na te automaty zalicza się małe straty materiałów, równomierne nakładanie powłok, szybkość malowania oraz dokładniejsze pokrywanie dużych obiektów. Rozwój rynku hamują z kolei spore koszty ich zakupu i instalacji.

Rynek robotów lakierniczych - ponad 3 mld dolarów w 2023 roku

W 2016 największym odbiorcą robotów wykonujących prace lakiernicze, z udziałem w rynku przekraczającym 50%, był przemysł motoryzacyjny. W przyszłości w branży motoryzacyjnej zapotrzebowanie na roboty malujące nadal będzie wzrastało - do roku 2023 średnio o ponad 9% rocznie.

Dzięki dobrze rozwiniętemu przemysłowi samochodowemu głównym rynkiem ich zbytu pozostanie rejon Azji i Pacyfiku, a zwłaszcza takie kraje, jak Chiny, Korea Południowa, Japonia oraz Indie.