Linię przesyłową 400 kV Baczyna-Plewiska dla PSE wykona chińsko-polskie konsorcjum

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z chińsko-polskim konsorcjum spółek Shanghai Electric Power Construction (grupa PowerChina), PBE Elbud Warszawa, Agencja Promocji Inwestycji, kontrakt na budowę linii przesyłowej o długości około 147 km. Według umowy wartość inwestycji wynosi 365,06 mln zł brutto. Linia łącząca stacje elektroenergetyczne Baczyna (koło Gorzowa Wielkopolskiego) oraz Plewiska (koło Poznania) ma powstać w ciągu 72 miesięcy.

Linię przesyłową 400 kV Baczyna-Plewiska dla PSE wykona chińsko-polskie konsorcjum

Budżet zamawiającego wynosił 543,40 mln zł brutto a podstawowy termin realizacji zamówienia - 84 miesiące. Wykonawca został wybrany wg kryterium ceny (97%) oraz czasu realizacji (3%).

Obecnie spółka PSE utrzymuje 106 stacji elektroenergetycznych oraz linie 400 kV i 220 kV o łącznej długości przekraczającej 14 tys. km. Budowa blisko 150-kilometrowej linii przesyłowej 400 kV Baczyna-Plewiska będzie budowana w ramach programu inwestycyjnego PSE dotyczącego polskiego bezpieczeństwa energetycznego, na realizację którego operator wyda w latach 2016-2025 około 13 mld zł.

źródło: WNP