PSE przystąpiło do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PSE przystąpiło do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN). IN jest procesem prowadzonym w czasie rzeczywistym przez europejskich operatorów systemów przesyłowych i zapobiega aktywacji regulacji wtórnej w przeciwnych kierunkach oraz umożliwia rozliczenie kosztów niezbilansowania.

PSE przystąpiło do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań

Mechanizm IN ma na celu obniżenie kosztów bilansowania połączonych systemów elektroenergetycznych. Przed przystąpieniem do tej platformy PSE spełniło formalne i techniczne wymagania oraz przeszło testy funkcjonalne. Obowiązek przystąpienia do Imbalance Netting wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Zobacz również