SPS w PSE

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PSE wdrożyło system SPS - Special Protection Scheme. Jego zadaniem jest automatyczna eliminacja przeciążeń powodowanych przez zakłócenia w sieci poprzez ograniczanie generacji mocy czynnej farm wiatrowych. Ponadto SPS rekomenduje służbom dyspozytorskim optymalne środki zaradcze umożliwiające eliminację przeciążeń. System swoim zasięgiem obejmuje północną część Polski. PSE zdecydowało się wdrożyć SPS żeby zwiększyć bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.

SPS w PSE