PSE otrzymało nagrodę SecureTech Award

| Gospodarka Artykuły

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały nagrodzone w konkursie SecureTech Award. Firmę wyróżniono w kategorii SecureTech Project za podejmowanie inicjatyw zmierzających w kierunku podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w energetyce, w tym zwłaszcza za ideę budowy E-CERT-u, czyli Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe.

PSE otrzymało nagrodę SecureTech Award

Do zadań tego ostatniego należy rejestrowanie i obsługiwanie zdarzeń naruszających bezpieczeństwo, alarmowanie użytkowników o wystąpieniu zagrożeń, współpraca z innymi zespołami IRT (Incidents Response Team) i prowadzenie działań zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego.