Oprogramowanie ABB w PSE

| Gospodarka Artykuły

Na zamówienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) ABB dostarczy system informatyczny Ability Market Management System (MMS). Wdrożenie oprogramowania MMS ułatwi PSE integrację w ramach europejskiego rynku energii elektrycznej i jej transgraniczną wymianę oraz skuteczniejsze zarządzanie krajowym rynkiem przez bilansowanie w czasie rzeczywistym dostaw oraz zapotrzebowania na energię w kraju przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości przesyłowych sieci.

Oprogramowanie ABB w PSE

 

Zobacz również