Przedstawiciele PSE we władzach ENTSO-E

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

We władzach ENTSO-E, organizacji zrzeszającej europejskich operatorów sieci przesyłowych, znalazło się dwóch pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Robert Paprocki - doradca zarządu PSE, został członkiem zarządu tego stowarzyszenia, natomiast Konrad Purchała - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE, został wybrany na przewodniczącego komitetu ds. rynku.

Przedstawiciele PSE we władzach ENTSO-E

 

Zobacz również