Prognoza rozwoju rynku druku 3D

| Gospodarka Aktualności

Jak wynika z danych IDC, w 2017 roku wydatki na rozwiązania pozwalające drukować przestrzennie wyniosły w Europie 3,6 mld dolarów. Według ekspertów wspomnianej firmy, w ciągu najbliższych lat rynek druku 3D będzie rozwijał się dynamicznie. Do 2022 roku nakłady na drukowanie przestrzenne w Europie będą rosły w tempie 15,5% rok do roku, zaś rynek druku przestrzennego na Starym Kontynencie będzie wtedy wart 7,4 mld dolarów.

Prognoza rozwoju rynku druku 3D

Według informacji IDC największa część europejskiego rynku jest związana z Europą Zachodnią. Gospodarki tych państw odpowiadają za 83% wszystkich wydatków na druk przestrzenny na Starym Kontynencie. Z drugiej strony tempo wzrostu rynku druku 3D w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie znacznie wyższe niż na zachodzie kontynentu. Przez najbliższe cztery lata w naszej części kontynentu rynek może rosnąć w tempie 19% rocznie, zaś w Europie Zachodniej będzie to około 14,5 % rok do roku.

Zobacz również