Dobre prognozy dla rynku metali do druku 3D

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku metali do druku 3D zwiększy się z 772 mln dolarów w roku 2019 do 5,5 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie rekordowy średni coroczny wzrost o prawie 28%. Napędzać go będzie przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie w branży lotniczej i ochrony zdrowia, a także popularyzacja modelu produkcji na żądanie.

Dobre prognozy dla rynku metali do druku 3D

W 2019 roku największy udział w tytułowym rynku miał tytan - przekroczył on 65%. Dalszemu rozwojowi segmentu tego metalu będzie sprzyjał zwłaszcza popyt na wykonywane z niego części samolotowe. Szybko będzie rósł również udział aluminium - nawet o 26% rocznie. W jego przypadku metoda addytywna staje się coraz poważniejszą konkurencją dla technik konwencjonalnych, jak odlewanie czy kucie. Z kolei popyt na wydruki 3D z niklu, metalu cenionego głównie za odporność na korozję oraz właściwości termiczne i wytrzymałościowe, będzie rósł szczególnie w branży naftowej, chemicznej, morskiej i lotniczej.