ZVEI publikuje dane z niemieckiego przemysłu elektrotechnicznego

| Gospodarka Aktualności

Zamówienia w niemieckim przemyśle elektrotechnicznym spadły w marcu o 9,2% rok do roku. Z kolei zamówienia otrzymane w całym pierwszym kwartale 2020 spadły o 5,1% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Największy spadek zamówień dotyczył zamówień pochodzących z krajów strefy euro - blisko 16% - i był on cztery razy większy niż w przypadku zamówień spoza tego obszaru.

ZVEI publikuje dane z niemieckiego przemysłu elektrotechnicznego

W wartościach realnych (skorygowanych o efekty cenowe) marcowy spadek wyniósł -5,7%. Sumaryczna, skumulowana dynamika produkcji niemieckiej gospodarki w okresie styczeń-marzec (włącznie) wyniosła -2,9%.

Przedstawiciele ZVEI podali również informacje o ocenach klimatu biznesowego. W kwietniu spadły one o 17% w porównaniu z miesiącem poprzednim i wynoszą obecnie 35 punktów, co jest najniższą wartością w historii indeksu. Również saldo dodatnich i ujemnych oczekiwań eksportowych spadło w kwietniu o 48 punktów do poziomu -61 (wartość ujemna).

 
Zmiana zamówień niemieckiego przemysłu elektrotechnicznego (rok do roku, różnice w procentach; źródło: ZVEI)