Niemiecki przemysł pod kreską

| Gospodarka Aktualności

Podczas dorocznej konferencji prasowej przedstawiciele VDMA, niemieckiej organizacji branżowej, poinformowali o słabych wynikach przemysłu produkcyjnego w 2019 roku, prognozując dalsze spadki w tamtejszym sektorze maszynowym, w tym roku. W okresie styczeń-październik odnotowano zmniejszenie wartości produkcji maszyn o 1,8%, zaś liczby otrzymanych zamówień aż o 9% rok do roku. To pierwsze takie spadki w tej dekadzie.

Niemiecki przemysł pod kreską

Głównymi powodami kurczenia się nastawionej na eksport gospodarki niemieckiej są spory handlowe i narastający globalnie protekcjonizm, a także Brexit. Do źródeł problemów dokładają się zmiany strukturalne w branży motoryzacyjnej.

- Nasz przemysł nie jest w kryzysie, ale wielu klientów wstrzymuje lub odkłada na później swoje inwestycje - stwierdził Carl Martin Welcker, prezes VDMA. Jego zdaniem sytuację łagodzi dotychczasowy dobry portfel zamówień.

Organizacja nie oczekuje szybkiej poprawy. W bieżącym roku niemiecki sektor maszynowy ma skurczyć się o kolejne 2%, do około 218 mld euro. Przy założeniu poprawy klimatu biznesowego branża może wrócić do wzrostów produkcji dopiero pod koniec roku. Jako kluczowy warunek tej zmiany ekonomiści z VDMA wymieniają brak eskalacji wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami.

Zobacz również